Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

21. 10. 2013

Hovis

Tato případová studie NMA je zaměřena na efektivitu deníkové inzerce v rámci multimediální reklamní kampaně značky Hovis (potraviny – chléb). Jednalo se o kampaň zaměřenou na ženy ve věku 25 až 64 let s dětmi. Náklady kampaně byly rozděleny nya částku 0,8 mil liber v novinách, 3,2 mil. liber v televizi a 0,6 mil. liber v kinech. Noviny byly jako reklamní nosič zvoleny proto, že spojení reklamy se zpravodajstvím umožňuje dosáhnout rachle vliv na názory a nálady širokého spektra spotřebitelů. Hovis navíc od kampaně v novinách očekával významný růst emocionálního dopadu nad rámec televizní kampaně, nárůst celkového zásahu a vytvoření silného prodejního úspěchu. Výsledky měření ukázaly, že novinová kampaň okamžitý nárůst prodeje o 4,2 % a následný nárůst prodeje po skončení kampaně o 3,9 %. Novinová kampaň zvýšila emocionální vztah ke značce o 11 procent a měla i další pozitivní efekty.

Více informací