Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Digitální média  | Proč inzerovat v denících  | Případové studie  | Souhrnná studie NMA – motorismus

21. 10. 2013

Souhrnná studie NMA – motorismus

Souhrnná studie NMA se zabývá otázkou efektivity a předností novinové inzerce v komoditě motorismus. Opírá se o výsledky výzkumu kampaní Toyota Avensis a Vauxhall Tigra realizovaných v celostátních denících a některém dalším mediu. Výsledky kampaně Vauxhall Tigra ukázaly, že noviny jou efektivním mediem při působení na ženskou populaci a kampaň v nich dokáže měnit vnímání značky automobilů. Data ukázala, že novinová kampaň pomohla zdvojnásobit proti kampani v OOH a časopisech zaujetí pro značku ve věkové skupině žen 25-35 let. Kampaň Toyota Avensis prokázala, že novinová reklama je vhodná i pro akcentování kvality značky a její preference z tohoto důvodu. Využitím emocionální síly novin kampaň zdvojnásobila zaujetí cílové populace danou značkou. Studii lze shrnout tak, že noviny jsou dvojnásobně nákladově efektivní oproti televizní podpoře při vytváření pozitivního vztahu ke značce a při vnímání její kvality.

Více informací