Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

21. 10. 2013

Listerine Cool Citrus

Kampaň na nový produkt – ústní vodu Cool Citrus značky Listerine - byla realizována v britských celostátních denících (objem 1 mil. liber) a televizi (NULL,3 mil. liber) v období březen až červen 2005. Kampaň si mimo představení nového výrobku kladla za cíl posílení image značky Listerine. Inzerent se rozhodl pro umístění kampaně do celostátních deníků proto, že komerční televize jsou slabé v zásahu mladších věkových skupin, náročnějších zákazníků a obyvatel jižní Anglie. Výsledky výzkumu ukázaly, že reklama v novinách zajistila nárůst prodeje v řetězci Tesco o 13 % v průběhu kampaně a o 3 % po dobu dalších 8 týdnů nad dříve očekávanou úroveň. Zapojení novin také zvýšilo zaujetí spotřebitelů pro výrobek a napomohlo podpoře webové prezentace, jejím prostřednictvím si spotřebitelé objednali 86231 vzorků výrobku.

Více informací