Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Digitální média  | Proč inzerovat v denících  | Případové studie  | Případová studie – kosmetika a toaletní potřeby

21. 10. 2013

Případová studie – kosmetika a toaletní potřeby

Souhrnná studie publikovaná NMA v dubnu 2006 zahrnuje poznatky získané z výsledků efektivity reklamních kampaní značek RoC Retin-Ox Correxion, Sure for Man, Andex Moistened, tj. výrobků kosmetiky a toaletních potřeb určených pro muže i ženy. Většina kampaní uvedených značek proběhla jako multimediální v televizi a tisku, zejména v denících. Z výsledků výzkumů jednotlivých značek vyplývá, že inzerce v novinách je efektivní i pro zboží spadající do komodity FMCG. Ukázalo se například, že připojení novinové kampaně k televizní zvýšilo důvěru žen ve značku RoC Retin-Ox Correxion o 100 % proti samotné televizní kampani. U značky Andex Moistened novinová kampaň pomohla zvýšit prodej o 26 % a o 34 % zvýšila penetraci značky do domácností během dvou měsíců.

Více informací