Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

21. 10. 2013

Toyota Avensis

Kampaň značky Toyota Avensis byla realizována v lednu až srpnu 2005 v britské televizi (NULL,3 mil. liber)a celostátních denících (1 mil. liber). Kampaň byla zaměřena muže 25-44 let skupiny ABC1, kteří si koupili nebo hodlají kopit vůz v hodnotě 14-21 tis. liber. Kampaň si kladla za cíl zvýšit povědomí o kvalitě vozů Toyota Avensis, zvýšit znalost značky mezi spotřebiteli, positivní emoční vazbu ke značce Avensis. Vzhledem k cílové skupině byly inzeráty umisťovány do zpravodajské a sportovní části novin. Noviny si Toyota vybrala proto, že jsou mediem, kde spotřebitelé aktivně vyhledávají informace a informační bonusy. Výsledky testů ukázaly, že reklama v novinách byla dvojnásobně nákladově efektivnější než televizní podpora, pokud jde o ztotožnění se značkou a vnímání její kvality.

Více informací