Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

21. 10. 2013

Kellogg´s Optivita

Noviny hrály významnou roli spolu s televizí při úspěšném zahájení prodeje značky Kellogg´s Optivita. Kampaň se uskutečnila v říjnu 2007. Prostřednictví novin se dvojnásobně zvýšila známost značky v porovnání s působením samotné televize. Sklon k nákupu byl vyšší o 14 % v případě společného působení novinové a televizní reklamy ve srovnání se samotnou televizí. Noviny také o 10 % zvýšily emocionální vazby k výrobku v porovnání se samotnou televizí.

Více informací