Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

21. 10. 2013

Nicorette

Multimediální kampaň značky Nicorette realizovaná v květnu a červnu 2005 proběhla v televizi a celostátních denících. Inzerent využil loajalitu čtenářů novin, která umožnila dopravit spotřebitelům sdělení prostřednictvím několika vizuálů rychle a efektivně. Inzerent si také od zapojení novin do kampaně sliboval zvýšení zásahu klíčových cílových skupin – mladších spotřebitelů, mužů a regionu Londýna a jižní Anglie. Výsledky testu ukázaly, že novinová kampaň pomohla zvýšit spontánní povědomí o značce o 9 %, kdežto samotná televizní kampaň jen o 2 %.

Více informací