Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

21. 10. 2013

Eichbaum

V září 2007 podpořil hesenský pivovar Eichbaum-Brauereien AG v Mannheimu zavedení nových etiket a přepravek prostřednictvím reklamní kampaně. Cílem bylo oslovit a informovat především regionální spotřebitele. Za nejvhodnější medium byly proto vybrány regionální předplatitelské deníky. Kampaň se skládala z osmi vizuálů znázorňujících odpočítávání. Na posledním vizuálu se pak objevil nový design Eichbaumu. Kampaň se opakovala v modifikacích pro jednotlivé produkty pivovaru Eichbaum. Výsledky testu kampaně ukázaly její silné působení. Kampaň zařadila Eichbaum mezi 10 top pivních značek a dokonce mezi 4 nejlepší, pokud jde o branawareness. Kampaň se projevila příznivě nejen na povědomí o značce, ale také na reálných obchodních výsledcích, neboť Eichbaum zařadila na špičku pořadí 14 top značek. Kampaň se pozitivně projevila i na vzestupu image značky.

Více informací