Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

21. 10. 2013

Walkers Sensations

Kampaň zaměřená na relaunch značky Walkers Sensations byla zaměřena především na cílovou skupinu žen ve věku 25-60 let a proběhla v dubnu až červnu 2006. Celkový rozpočet byl rozdělen na 1,2 milionu liber do reklamy v celostátních denících a 1,9 milionu liber do komerčních televizí. Výsledky testu ukázaly nárůst prodeje vyvolaný samostatně reklamou v denících (nad hranici ovlivnění televizní reklamou) o 5%. Celkově kampaň zvýšila prodej značky ve srovnání s předchozím rokem o 111 %.

Více informací