Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

21. 10. 2013

Andrex Moistened

Společnost Kimberley Clark se rozhodla využít v srpnu a září 2005 periodický tisk pro svou kampaň o objemu 1,5 milionu liber na produkt vlhčený toaletní papír. Cílem kampaně bylo přimět spotřebitele, aby se pro ně stalo používání značky Anrex Moistened každodenní praxí. Výsledky testů ukázaly, že noviny hrály klíčovou roli ve vytváření velkého nárůstu prodeje a penetrace značky Andrex Moistened. V období kampaně došlo k 26 % zvýšení prodeje značky a zakoupilo je o 34 % rodin více.

Více informací