Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

21. 10. 2013

Vauxhall Tigra

Případová studie NMA o výzkumu kampaně automobilu Vauxhall Tigra proběhla v britských denících (1 mil liber), časopisech (NULL,5 mil. liber), na billboardech (NULL,4 mil. liber) a v kinech (NULL,9 mil. liber). Kampaň byla zaměřena na zvýšení informovanosti i nákupní orientace na značku Vauxhall Tigra. Výsledky výzkumu ukázaly, že zapojením deníků do kampaně bylo dosaženo zdvojnásobení nákupní preference dané značky automobilu v hlavní cílové skupině žen ve věku 25-35 let, ve srovnání s použitím pouze časopisů a outdooru. Nejvyšší nákupní preference značky byly dosažena právě u těch žen, které zaregistrovali inzerci v novinách. Bylo to o 10% více než u těch, které ji zaregistrovaly jen na billboardech. Novinová reklama také způsobila 39 % nárůst počtu návštěvníků webové stránku uvedené značky, což je opět indikátorem vysoké nákupní preference. Ukázalo se, že noviny poskytují masový zásah ve vysoké frekvenci a dokážou nahradit jiná média, pokud jde o zásah dané cílové skupiny. Noviny jsou prostředím, kdy spotřebitelé aktivně hledají informace. Umístění inzerce spolu s obsahem zaměřeným na ženy pomáhá zvýšit zájem žen o tuto inzerci.

Více informací