Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

21. 10. 2013

Guinness

Marketingový tým značky Guinness zvolil pro komunikaci značky v květnu a červnu 2006 spojení televizní a novinové reklamy. Zatímco samotná televize zvýšila v průběhu kampaně u cílové skupiny pouze o 1 p.b uvažování o nákupu, spojení televize s deníkovou reklamou vedlo ke zvýšení tohoto potenciálního nákupu o 4 p.b.

Více informací