Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

21. 10. 2013

Kraft Philadelphia

Noviny se v kampani realizované v dubnu a květnu 2006 představily jako ideální partner pro komunikaci v kombinaci s televizí, tentokráte při komunikaci potravinového výrobku. Společné působení obou mediatypů vedlo ke zvýšení prodejů značky Kraft Philadelphia o 26 %. Společné působení televize a deníků posílilo po ukončení kampaně vztah ke značce o 4 p.b. Přitom samotná televize k žádnému navýšení loyajality ke značce nepřispěla.

Více informací