Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

21. 10. 2013

Toyota Yaris

Kombinace taktické a produktové kampaně realizované v červnu a červenci 2006 v novinách ve spojení s televizní reklamou byla nejefektivnějším řešením pro komunikaci značky Toyota Yaris. Noviny příspěly k nárůstu unikátních návštěvníků webových stránek komunikované značky o 44 %, zatímco samotná televize pouze o 16 %. Bez využití deníků v komunikační kampani by také nedošlo k nárůstu uvažovaného nákupu značky Yaris.

Více informací