Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Deníky  | Fakta a čísla o denících  | Základní fakta o denících

Základní fakta o denících

  • Informace v denících čtou téměř všichni občané České republiky. V posledních 14 dnech si zprávy z denního tisku přečetlo 66,6 % obyvatel České republiky, což znamená 5 872 000 osob ve věku 12 – 79 let. (údaje za 2. a 3. čtvrtletí roku 2014) 
  • V 2. a 3. čtvrtletí 2014 si denně alespoň jeden deník přečetlo 40,5 % obyvatel České republiky. Deníky se tak každý den dostanou do rukou nejméně 3 079 000 čtenářů. (není promítnuto, pokud jedna osoba přečte za den více než jeden titul deníku). 
  • Každý den mohlo vidět Vaši reklamu v novinách téměř 50 % všech českých podnikatelů, až 60 % zaměstnanců ve vedoucích pozicích, každý druhý pracující v administrativě, skoro každý druhý zákazník pracující v dělnické profesi nebo téměř každý druhý člen domácnosti rozhodující o výběru produktů při běžných rodinných nákupech. Deníky se vyznačují vysokým zásahem ve skupinách obyvatel s nadprůměrnými příjmy. Denně čte noviny více než poloviny příslušníků nejvyšší příjmové skupiny A podle mezinárodní klasifikace ABCDE. Ve skupině B čte noviny denně 42,5 % jejích příslušníků a ve skupině C 46,5 %.
  • Denně se ve výše uvedeném obodobí roku 2014 v průměru prodalo 860 000 výtisků deníků – každý prodaný výtisk se dostal do rukou přibližně 3,6 čtenáře.
  •  V den vydání, kdy jsou vkládány magazínové přílohy, se prodává v průměru více než jedenapůl milionu výtisků deníků. Suplementy významným způsobem dále zvyšují zásah deníků, neboť je v den vydání přečte celkeme4 121 000 osob, což představuje 46,7 % populace čtenářů ve věku 12 až 79 let. Deníky spolu s jejich suplementy tak v České republice čtou dvě třetiny čtenářské populace.

Zdroj údajů: MEDIA PROJEKT, SKMO, Unie vydavatelů, AKA, realizace Median & STEM MARK, 1. 4. - 31. 10. 2014, ABC ČR 2014