Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Tištěná média  | Výzkumy tisku  | Starchmetrix  | Výzkum StarchMetrix potvrdil, že inzerce v časopisech má vysoký zásah

23. 10. 2014

Výzkum StarchMetrix potvrdil, že inzerce v časopisech má vysoký zásah

Unie vydavatelů uspořádala ve středu 22. října 2014 prezentaci ročních výsledků výzkumu účinnosti inzerce v časopisech StarchMetrix.

Výzkum StarchMetrix realizovala v období od září 2013 do srpna 2014 pro Sekci časopisů Unie vydavatelů agentura GfK Czech. StarchMetrix je výzkum probíhající podle mezinárodně uznávané metodiky a například ve Spojených státech již několik let plní roli one currency výzkumu tiskového trhu. Výzkum slouží vydavatelům, mediálním agenturám i zadavatelům, neboť poskytuje například odpovědi na otázky: který titul nejlépe plní cíle reklamy, jaké má výsledky konkrétní reklama ve srovnání s ostatními, jak si daná reklama vede ve srovnání s průměrem dané produktové kategorie, jaký je vliv velikosti, pozice, opakování a dalších parametrů na působení určité reklamy a mnoho dalších otázek.

V rámci výzkumu byly testovány inzertní kampaně publikované v 76 časopisech. Deset titulů bylo zařazeno do výzkumu celoročně a ostatní na dobu jednoho čtvrtletí. Pro velký zájem o výzkum byl počet titulů v průběhu realizace rozšířen z původních 50 na uvedených 76, aby výzkum obsáhl alespoň určitý počet titulů všech hlavních žánrových skupin časopisů. V průběhu roční realizace výzkumu se podařilo získat dostatečné množství dat pro vyhodnocení jednotlivých reklam v porovnání s vypočtenými benchmarky.

Prezentace ročních výsledků se zaměřila především na představení souhrnných ukazatelů o efektivitě inzerce v časopisech jako celku a představila také speciální informace, mezi něž patří například efektivita fungování různých reklamních formátů nebo pozic v žánrových skupinách titulů či komoditách.

Výsledky výzkumu ukázaly řadu pozitivních vlastností inzerce v časopisech. Například průměrné zaznamenání (reach) inzerce v časopisech představuje 60 %, ale jak upozornil J. Nosek z agentury GfK, „horní hranice zaznamenání některých reklam v časopisech dosahuje až hodnoty 90 % a v některých komoditních skupinách ještě více“. Také identifikace značky dosáhla vysokých hodnot a představovala 85 % z těch, kteří reklamu zaznamenali. Reklama v časopisech vyvolává nějakou formu odezvy průměrně u 64 % čtenářů, kteří ji zaregistrovali.

Výsledky výzkumu ukázaly, že inzerce v časopisech dokáže udržet pozornost spotřebitele déle, než reklama v jiných médiích, sdělil J. Nosek. Potvrzují i to i další zjištěná fakta, například že z těch, kdo si reklamy všimli, 80 % osob přečetlo více než polovinu textu inzerátu, 20 % čtenářů si některý inzerát uchovalo a 50 % navštívilo web, kde hledalo o inzerovaném výrobku další informace. Nákupní aktivity vykázalo o 30 % více těch osob, které zaznamenaly danou tiskovou reklamu. Nákup určitého produktu se v průběhu dvou týdnů po zhlédnutí reklamy zvýšil u účastníků výzkumu o 20 % a počet těch, kteří o nákupu produktu uvažují, se zvýšil dokonce o 40 %.

Výsledky StarchMetrixu umožňují také vydavatelům, inzerentům a agenturám posoudit a vyhodnotit vhodnost kreativy, umístění či naplánování reklamní kampaně z hlediska jejího působení na spotřebitele. Výsledky výzkumu ukazují, že spojitost různých faktorů publikování kampaně není vždy přímočará a při výběru titulů, umístění, formátů a kreativního motivu se vyplatí se v předstihu seznámit s tím, co říkají výsledky StarchMetrixu zejména o kombinaci různých parametrů inzerátů.

 

Prezentace:

PREZENTACE SOUHRNNÝCH VÝSLEDKŮ VÝZKUMU STARCHMETRIX

 

Fotky: