Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Tištěná média  | Členské akce  | 10. brunch Unie vydavatelů Sekce časopisů

17. 10. 2012

10. brunch Unie vydavatelů Sekce časopisů

tapeta

Dne 17. října 2012 proběhl v konferenčním centru U Hájků již desátý brunch časopisů, který je diskusní platformou pro výměnu názorů vydavatelů, zadavatelů reklamy a mediálních agentur.

Desátý brunch proběhl pod názvem Pesimistický spotřebitel: světlo na konci tunelu a jeho tématem byla současná ekonomika, její perspektiva a chování spotřebitelů. Účastníci měli možnost se seznámit s prezentacemi J. Bureše, hlavního ekonoma ERA Poštovní spořitelna a Evy Zamrazilové, členky bankovní rady České národní banky. Diskuse se dále zúčastnili Luděk Niedermayer, ředitel společnosti Deloitte a novinář týdeníku Respekt Jan Macháček, který zároveň celou diskusi řídil.

Velkou roli ve vystoupeních všech panelistů hrály otázky jako například srovnání vývoje HDP, spotřeby, zaměstnanosti a dalších základních ekonomických ukazatelů v ČR a některých zemích s podobnou výchozí ekonomickou situací, jako například Maďarskem, Polskem, Slovenskem.
Dalšími tématy pak byla charakteristika a srovnání českého spotřebitele z pohledu základních faktorů, které ovlivňují jeho spotřební chování, jako je vývoj reálných příjmů, úspor, zadluženosti, zaměstnanosti, dlouhodobých trendů a očekávání, společenské nálady a podobně.

Panelisté shodně podtrhli faktor nejistoty jako jeden z klíčových momentů toho, proč v České republice klesá spotřebitelská poptávka. Z globálního hlediska pak upozornili na fakt, který se netýká jen spotřebitelů v České republice, ale ve všech vyspělých zemích, a to sice, že se růst spotřeby bude muset z hlediska dlouhodobé rovnováhy přizpůsobit „pokrizovým“ tempům vývoje ekonomiky, která jsou a budou výrazně nižší, než byla tempa v devadesátých letech a na začátku tohoto století.

Eva Zamrazilová konstatovala, že vývoj spotřeby odpovídá aktuálnímu vývoji reálných příjmů, výrazný je ale pokles spotřebitelské důvěry. Rostou také vklady domácností, což může ale souviset s rostoucí nejistotou na trhu práce, budoucího ekonomického vývoje a nepřehledností situace kolem důchodové reformy. Upozornila na růst životních nákladů zejména v položkách potravin, zdravotnictví a dalších základních potřeb. Na druhou stranu však všechny tyto trendy, zejména v porovnání se situací v zahraničí, nedávají úplné vysvětlení chování českých spotřebitelů.

J. Bureš upozornil na podobná fakta a zdůraznil také úlohu fiskální politiky státu, která se v České republice od ostatních srovnávaných zemích liší dřívějším nástupem úsporných opatření a snahou o co nejrychlejší fiskální konsolidaci bez ohledu na možné hlubší souvislosti.

L. Niedermayer ve svém vystoupení upozornil na protichůdné působení některých faktorů a na vývoj spotřeby před první fází ekonomické krize, který je pro další roky nedosažitelný, tj. spotřeba se musí adaptovat na nové tempo ekonomického vývoje. Také řada ekonomických opatření vlády je diskutabilních. Jmenoval například situaci na poli důchodových rezerv, kde i minimální ekonomický pokles způsobuje výrazné manko jejich rovnováhy.

V diskusi se pak hovořilo i o dalších faktorech vývoje ekonomiky a spotřeby. Z hlediska naší ekonomiky jsou nejdůležitějšími faktory vývoz a důvěra zahraničních investorů.


Prezentace:

Eva Zamrazilová (členka bankovní rady ČNB)
Jan Bureš ( hlavní ekonom ERA Poštovní spořitelna)


Panelisté:

Hana Huntová

Jan Macháček

Eva Zamrazilová

Jan Bureš

Luděk Niedermayer