Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Tištěná média  | Členské akce  | Brunch časopisů Mediální trendy - Mashup

10. 3. 2011

Brunch časopisů Mediální trendy - Mashup

Dnes 10. března 2011 dopoledne proběhl v Konferenčním centru U Hájků v Praze diskusní brunch pořádaný Sekcí časopisů Unie vydavatelů Mediální trendy - Mashup. Tématem brunche bylo seznámit účastníky s nejnovějšími trendy, které se promítají do vývoje mediálního trhu a ovlivňují činnost vydavatelů periodického tisku. Celkem dvanáct prezentátorů představilo různé aspekty vývoje trhu, ale také vyzdvihlo odlišné představy o budoucím vývoji mediálního trhu v krátkodobé a střednědobé perspektivě. V některých příspěvcích zazněla i reflexe a poučení z nedávného vývoje.

Obsah brunche ukázal, že zájem se nesoustřeďuje jen na pronikání nových technologií a jejich důsledky pro prodej nebo čtenost periodik, ale i na změny v postavení jiných médií, dopadů vývoje mediálních preferencí lidí na vývoj komerční komunikace a další důležitá fakta. Prezentátoři se museli také vyrovnat s omezeným časem deseti minut na představení svých hlavních myšlenek.

Jedenáct krátkých prezentací bylo rozděleno do čtyř okruhů. V prvním okruhu vystoupil mediální odborník a bývalý ředitel TV Nova Petr Dvořák, který upozornil, že v důsledku pozitivního ekonomického vývoje dalších faktorů se na českém reklamním trhu objeví navíc přibližně 2 mld. Kč dodatečných investic a vydavatelé by se měli snažit získat z této částky co nejvíce, neboť jim hrozí, že peníze mohou být investovány například do product placementu v televizních pořadech nebo na internetu. J. Vítek z agentury MindShare a P. Pipková, ředitelka agentury Mediacom, přesvědčovali vydavatele, že nemají nabízet přímým klientům nadměrné slevy, mají dbát na kvalitu a prestiž svých titulů, nespoléhat na spolupráci s PR agenturami a svou strategii koncipovat spíše dlouhodobě. P. Průšová, ředitelka agentury MillwardBrown Czech Republic využila některých výzkumných poznatků mj. také z výzkumu pořádaného pro Sekci časopisů Unie vydavatelů v roce 2010, aby demonstrovala, co mají vydavatelé dělat se svými tituly, aby udrželi jejich atraktivitu. Okruh zakončil O. Obluk, ředitel agentury Mather.

V dalším okruhu nazvaném „pohled odjinud" se rozvinula polemika o budoucnosti tiskových médií mezi šéfredaktorem týdeníku Marketing & Media D. Köpplem a výkonným ředitelem společnosti Internet Info Jánem Simkaničem. Další prezentaci v rámci tohoto okruhu přednesla Denisa Kasl Kollmannová z Fakulty sociálních věd UK.

V rámci třetího tzv. vydavatelského okruhu hovořil zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex V. Buchert o změnách a nárocích na přípravu obsahu a práci novinářů, pokud vytvářejí současně obsah pro více platforem. T. Tkačík pak shrnul změny související se zaváděním nových platforem z hlediska managementu vydavatelství. Zdůraznil, že současná rozhodnutí a zakladatelské akty se mohou projevit v postavení konkrétních vydavatelství třeba v průběhu dalších deseti i více let a proto vyzval k odvaze při sledování nových trendů a jejich využívání.

 V závěrečném okruhu hovořily E. Pilátová z Ami Communications a K. Bášová z Prague International Advertising Festival o nových trendech v oblasti komunikace a kreativity, přičemž zdůraznily prolínání kreativity v různých médiích.

Moderátorkou brunche byla mediální poradkyně Hana Huntová.

O velkém zájmu o téma brunche svědčí, že se jej zúčastnilo více než 80 osob. Účastníci si podle svých vyjádření v rámci ankety z brunche odnesli řadu inspirativních poznatků a informací.

Dnešní brunch byl již pátou akcí tohoto typu uspořádanou Sekcí časopisů Unie vydavatelů. V loňském roce se uskutečnili celkem tři brunche a i v letošním roce se plánuje uspořádání dalších dvou obdobných akcí opět zaměřených na aktuální témata.

Prezentace:

Videozáznamy


Fotky z prezentace:

J.Šabla

H.Huntová

P. Dvořák

P.Průšová

K.Kollmannová

D.Koppl

J.Simkanič