Případová studie

Čtenáři si reklamy v časopisech všímají a dokáží k ní přiřadit i značku

 

Více informací zde.

Ford ve Velké Británii (červenec – září 2011)

Noviny se ukázaly jako nejsilnější médium, které přimělo zákazníky zvažovat nákup vozidla Ford:

Náklady vynaložené na získání 1 procentního bodu v kategorii zvažování nákupu:

Metodologie je k dispozici v angličtině zde.