Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
16. 6. 2015  |  10.16
Domácí stránka  | Unie vydavatelů  | Mediální data  | Výzkum čtenosti  | Termíny předání dat a prezentací Media projektu v roce 2015 pro účastníky výzkumu

Termíny předání dat a prezentací v roce 2015

Vážení vydavatelé,

dovolujeme si Vám připomenout, že od druhé poloviny roku 2013 probíhají při zachování čtvrtletní periodicity distribuce a zveřejňování výstupů MEDIA PROJEKTu veřejné prezentace výsledků výzkumu jen dvakrát ročně, a to při příležitosti zveřejňování výsledků za 1. a 2. pololetí roku 2015, tj. v srpnu běžného roku a únoru následujícího roku. Pro přehlednost Vám zasíláme níže kalendář výstupů s uvedením způsobu jejich předání a prezentace.

Ve čtvrtletích, kdy probíhají prezentace, jsou výstupy na CD vydavatelům účastnícím se výzkumu k dispozici vždy na prezentaci a vydavatelům, kteří se prezentace nezúčastní, jsou tyto výstupy zaslány v den prezentace poštou.

Ve čtvrtletích, kdy se prezentace nekonají, jsou výstupy na CD zasílány všem vydavatelům účastnícím se MEDIA PROJEKTu poštou v den předcházející prezentaci výsledků.

Elektronicky jsou výstupy i data pro uživatele analytických softwarů MEDIANu k dispozici ve všech případech v den předání výsledků od 10.00 hodin na FTP serveru MEDIANu. MEDIAN zasílá všem vydavatelům účastnícím se MEDIA PROJEKTu oznámení o zpřístupnění dat na FTP s předstihem.

Veškerá komunikace MEDIANu s vydavateli probíhá prostřednictvím oprávněných osob, které jsou uvedeny jako kontaktní osoby ve smlouvách mezi Unií vydavatelů a vydavateli a jejichž seznam je každé čtvrtletí před předáváním výstupů aktualizován. Oprávněné osoby jsou ještě každé čtvrtletí informovány sekretariátem Unie vydavatelů o předání výstupů i v případě, že se nekoná prezentace. V případě konání prezentace obdrží na ní pozvánku všichni ředitelé vydavatelství, inzertní ředitelé a oprávněné osoby (pokud nejde o totožné osoby) ze všech vydavatelství účastnících se MEDIA PROJEKTu.

Pro posílení prestiže výzkumu a širší informování odborné veřejnosti probíhají zmíněné prezentace konané dvakrát ročně v rozšířeném formátu za účasti pozvaných zástupců mediálních agentur a zadavatelů reklamy.

 

Termíny předání dat MEDIA PROJEKTu za rok 2015

14. 5. 2015 – data za 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015 – předání dat bez prezentace (proběhlo)

6. 8. 2015 – data za 1. a 2. čtvrtletí 2015 – prezentace výsledků + předání dat

5. 11. 2015 – data za 2. a 3. čtvrtletí 2015 – předání dat bez prezentace

4. 2. 2016 – data za 3. a 4. čtvrtletí 2015 - prezentace výsledků + předání dat