Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
30. 5. 2016  |  10.35

Ročenka

Unie vydavatelů vydala v květnu letošní vydání Ročenky Unie vydavatelů 2016. Ročenka byla dne 23. 5. 2016 distribuována jako příloha týdeníku Marketing a Media a další část nákladu byla zaslána přímo členům Unie vydavatelů a dalším vydavatelům, aby ji mohli prakticky využívat například ve svých obchodních odděleních.
Novinkou letošní ročenky jsou v úvodu otištěné články odborníků na různá témata týkající se vydavatelského trhu a činnosti vydavatelů, jako výzkum trhu, mediální legislativa, DPH a podobně. .

Ročenku je možné si objednat prostřednictvím e - mailu, telefonicky (222 329 730).
Cena Ročenky je 200,- Kč bez DPH.