Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
21. 9. 2018  |  16.06
Domácí stránka  | Novinky  | Výsledky MEDIA PROJEKTU za 1. a 2. čtvrtletí 2018

Výsledky MEDIA PROJEKTU za 1. a 2. čtvrtletí 2018

Tisková zpráva Unie vydavatelů

Praha, 7. srpna 2018

 

Aktuální výsledky MEDIA PROJEKTU potvrdily předchozí nárůst čtenosti

Již květnové výsledky MEDIA PROJEKTU za 4. čtvrtletí 2017 a 1. čtvrtletí 2018 ukázaly nárůst celkového zásahu tisku na úrovni 90 % populace České republiky ve věku 12 – 79 let. Také dnes publikované výsledky výzkumu za 1. a 2. čtvrtletí 2018 tento vysoký zásah tisku potvrdily.

Novinkou aktuálně publikovaných výsledků MEDIA PROJEKTU je, že po celé období prvního pololetí 2018 již probíhalo dotazování části vzorku populace metodou CAWI v plné výši 10 procent jeho velikosti, jak je plánováno na celý rok 2018. Podle vyjádření výkonného ředitele Unie vydavatelů Václava Macha se ukazuje, „že CAWI vzhledem k vývoji výsledků výzkumu i jejich stabilizaci na vyšší úrovni, s nejvyšší pravděpodobností přináší lepší kvalitu metodiky, jedná se o inovaci, která umožňuje lépe popsat mediální chování, směřuje k podchycení mediálně aktivní skupinu populace, kterou by bylo jinak jen obtížně možné zahrnout do vzorku dotazovaných, vede ke zvýšení ochoty zúčastnit se výzkumu a pomáhá dotazování v přirozeném prostředí.“

Celková čtenost všech tiskových titulů na vydání dosáhla v prvním pololetí roku 2018 téměř 76 % populace ve věku 12 – 79 let. Čtenost deníků a jejich příloh je více než 49 %. Čtenost časopisů na vydání pak dosáhla téměř 66 %.

 

Čtenost deníků a suplementů

Celkové počty čtenářů na vydání celostátních deníků přináší pro přehlednost níže uvedená tabulka:

 

Titul

Počet čtenářů na vydání 1 a 2. čtvrtletí 2018

Blesk

926 000

MF DNES

569 000

Právo

253 000

Sport

240 000

Lidové noviny

223 000

Aha!

195 000

Hospodářské noviny

182 000

 

 


To znamená, že se počet čtenářů zvýšil nebo zůstal stejný u poloviny sledovaných celostátních deníků. Nejvíce narost počet čtenářů na vydání u Hospodářských novin o více než desetinu (+ 10,3 %), u Lidových novin (+ 4,7 %) a Práva (+ 4, 5 %).

U sítě titulů Deník činil za celé první pololetí počet čtenářů na vydání 521 000 osob. Nejvíc čtenářů má síť na jižní Moravě, dále v Praze a středních Čechách a ve východních Čechách. Nejvýrazněji se v uvedeném období ve srovnání s předchozími výstupy zvýšil počet čtenářů sítě Deník v Praze a středních Čechách (+ 9,1 %), ve východních Čechách (+ 7,7 %) a v severních Čechách (+ 5,0 %), celkově čtenost vzrostla nebo zůstala stejná v pěti z devíti vykazovaných regionů Deníku.

Výrazně vzrostl počet čtenářů převážně bezplatně distribuovaného deníku E15 (o + 13,3 %), která dosáhla 85 000 osob na vydání.

Nejčtenějším deníkovým suplementem (a sledovaným titulem vůbec) byl v prvním pololetí letošního roku opět Blesk magazín TV, který dosáhl 1 214 000 čtenářů na vydání. Stejné je i pořadí dalších suplementů – na druhém místě TV magazín s 948 000 čtenáři na vydání a Magazín DNES + TV s 658 000 čtenáři na vydání. Počet čtenářů se zvýšil nebo zůstal na stejné výši proti předchozímu období u dvou třetin suplementů (celkem 12 z 18 titulů). Přitom největší nárůst zaznamenal suplement Deník víkend (+18,3 %), následován suplementy Auto DNES (+ 8,9 %) a Sport magazín (+ 8,4 %).

 

Čtenost časopisů

 

Nejvíce vzrostla v porovnání s daty za předchozí období 4. čtvrtletí 2017 a 1. čtvrtletí 2018 čtenost v žánrových skupinách časopisů o bydlení a bytové kultuře (+ 13 %), časopisů o vědě, technice, zajímavostech a cestování (+ 8 % - mj. také zásluhou titulu Týden historie, který byl poprvé zařazen do výstupů výzkumu a dosáhl 88 000 čtenářů na vydání). O 5 % vzrostl počet čtenářů u skupin lifestylových časopisů pro ženy a zpravodajských týdeníků. Celkově se zvýšil nebo zůstal stejný počet čtenářů 67 titulů časopisů.

Podíváme-li se na uvedené žánrové skupiny časopisů, vzrostla čtenost u časopisů pro bydlení a bytovou kulturu nejvíce titulu Magazín pěkné bydlení (+ 39,3 %), dále Světa koupelen (+ 31,1 %) a Rodinného domu (+ 27,8 %), celkem se čtenost na vydání ve srovnání s minulými výstupy zvýšila u 9 ze 12 sledovaných titulů této skupiny. Ve skupině titulů o vědě, technice, zajímavostech a cestování narostl počet čtenářů všem sledovaným titulů v rozmezí + 2,4 % (Živá historie až + 24,6 % (Koktejl). V případě lifestylových titulů pro ženy se zvýšil počet čtenářů u 9 ze 13 titulů v rozmezí + 3,4 % (Marie Claire) až 22,9 % (Kondice).

Nejčtenějšími časopisy v kategorii prodávaný byly v prvním pololetí roku 2018 Nedělní Blesk vydavatelství Czech News Center s 532 000 čtenáři na vydání (nárůst čtenářů o 2,9 % proti minulému období), TV Max vydavatelství Bauer Media se 440 000 čtenáři na vydání a nárůstem o +0,2 %. Stejný počet čtenářů dosáhl i týdeník Rytmus života vydavatelství Bauer Media. Pozici nejčtenějšího bezplatného časopisu si drží týdeník 5plus2, který měl v prvním pololetí 2018 průměrně 902 000 čtenářů na vydání (nárůst + 0,7 %).

Součástí prezentace výsledků, která proběhla 7. 8. 2018 dopoledne, byl také seminář o vývoji internetové trhu a synergickém působení internetu a tisku na mediálním trhu a z toho vyplývajících společných zájmech obou těchto skupin vydavatelských produktů. Řečníkem k tomuto tématu byl předseda výkonné rady Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) a člen představenstva vydavatelské společnosti MAFRA Michal Hanák, který zdůraznil, že „díky internetovému prostředí se zásah vydavatelů nezmenšuje, ale spíše naopak“. Upozornil také na problémy digitálního prostředí jako je stoupající regulace, tržní nerovnováha a další, což opět podtrhuje význam synergického působení tisku a digitálních médií provozovaných vydavateli.

Realizátoři výzkumu – agentury MEDIAN a STEM/MARK - se věnovali také tématu změn ve výzkumu, které nastolil začátek účinnosti GDPR a tomu, jak i v nových podmínkách provádět výzkum stejně kvalitně jako dříve. Konstatovali, že kvalita dotazování respondentů se nezhoršila, pouze vzhledem k nutnosti seznámit respondenty s více informacemi, jak vyžaduje GDPR, prodloužilo dobu dotazování o jednu až dvě minuty.

Základní výsledky MEDIA PROJEKTU za sledované období jsou přístupné na webové stránce Unie vydavatelů – www.unievydavatelu.cz v sekci Mediální data/Výzkum čtenosti, kde jsou také k dispozici prezentace.

MEDIA PROJEKT je kontinuální výzkum čtenosti tisku realizovaný pro Unii vydavatelů a Asociaci mediálních agentur ASMEA výzkumnými agenturami MEDIAN a STEM/MARK. Výzkumu se ročně účastní 25 000 respondentů ve věku 12 – 79 let dotazovaných face to face za použití přenosných počítačů (CAPI). Vzorek respondentů je rovnoměrně strukturován podle struktury celkové populace ČR. MEDIA PROJEKT probíhá od roku 1994 a je stále metodicky zdokonalován.