Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Novinky  | Výsledky MEDIA PROJEKTU za 4. čtvrtletí 2018 a 1. čtvrtletí 2019

14. 5. 2019

Výsledky MEDIA PROJEKTU za 4. čtvrtletí 2018 a 1. čtvrtletí 2019

Základní výsledky MEDIA PROJEKTU za sledované období jsou přístupné na webové stránce Unie vydavatelů – www.unievydavatelu.cz v sekci Mediální data/Výzkum čtenosti.

 

Tisková zpráva Unie vydavatelů

Praha, 14. května 2019

Čtenost většiny tiskových titulů v prvním čtvrtletí 2019 vzrostla

Dne 14. května 2019 byly uživatelům předány výsledky výzkumu čtenosti tisku MEDIA PROJEKT za 4. čtvrtletí 2018 a 1. čtvrtletí 2019. Podle těchto dat vzrostl počet čtenářů na vydání ve srovnání s předchozími výsledky za 2. pololetí roku 2018 u 8 deníků z celkového počtu 10 titulů. Stejně tak u suplementů deníků se množství čtenářů zvýšilo u 13 titulů z 18. Mezi časopisy také převažují tituly, u nichž se počet čtenářů zvýšil – celkově se jedná o 72 titulů oproti 2 titulům, u nichž počet čtenářů zůstal stejný. Pouze u 32 časopisů počet čtenářů mírně poklesl.

Tisk je silné médium, které zasahuje téměř celou populaci

„Výstupy MEDIA PROJEKTU potvrzují, že tisk zůstává i nadále velice silným médiem, jehož prostřednictvím je možné inzertně zasáhnout prakticky celou populaci České republiky v široké věkové skupině od 12 do 79 let. Tiskové tituly ve sledovaném období zasáhly na 87% měřené populace,“ uvedl ke zveřejněným datům výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach.

 

Zdroj: MEDIA PROJEKT, zadavatelé: Unie vydavatelů a ASMEA, realizace: MEDIAN a STEM/MARK
           Souhrnná data za 4. čtvrtletí 2018 a 1. čtvrtletí 2019

Zásah hlavních skupin tiskových titulů ve čtenářské populaci 12-79 let ukazuje podrobně výše uvedený graf a aktuálně zveřejněná data. Proti předchozím výsledkům za 3. a 4. čtvrtletí 2018 nedošlo v celkovém zásahu tisku a jeho jednotlivých skupin v období 4. čtvrtletí 2018 a 1. čtvrtletí 2019 k rozdílu většímu než 1 %. Vzhledem ke stabilitě celkového zásahu tisku a nárůstu počtu čtenářů většiny titulů, lze učinit závěr, že se v posledním sledovaném období zvýšil průměrný počet titulů přečtených jedním čtenářem. To svědčí o tom, že čtenáři mají k tisku pozitivní vztah projevující se jejich věrností a preferováním tisku jako zdroje důvěryhodných informací.

U významné části žánrových skupin časopisů se zvýšila ve srovnání s předchozími výsledky výzkumu čtenost jednotlivých titulů i celková čtenost žánrových skupin (ICT časopisy, časopisy o bydlení a motoristické tituly o více než 10 %). V případě skupin s více než jedním titulem se zvýšil počet čtenářů u všech časopisů zařazených v těchto skupinách časopisů: péče o zdraví, ICT tituly, hobby časopisy a ekonomické časopisy. Zvýšil se zároveň počet čtenářů i ve skupině bezplatných časopisů. Také ve většině dalších žánrových skupin byl zřejmý trend nárůstu počtu čtenářů jednotlivých titulů.

Další podrobné informace o dílčích výsledcích průzkumu Media Projekt jsou všem zájemcům k dispozici na vyžádání nebo jsou volně k dispozici na webu profesní asociace Unie vydavatelů.

Kontakt: 

Unie vydavatelů, z. s., Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8,
tel.: 608 014 683, 222 329 730, e-mail: unie@unievydavatelu.cz, www.unievydavatelu.cz