Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Unie vydavatelů přivítala dokončení neformálních třístranných jednání k zákonu o digitálních trzích (Digital Market Act - DMA)

25. 3. 2022

Unie vydavatelů přivítala dokončení neformálních třístranných jednání k zákonu o digitálních trzích (Digital Market Act - DMA)

"Přivítali jsme ukončení neformálních třístranných jednání (tkzv. trialogu) mezi Evropskou komisí, Radou a Parlamentem k zákonu o digitálních trzích, jehož cílem má být omezení dominance digitálních platforem a "gatekeeperů" na internetu a obnovit fungování hospodářské soutěže, jež bylo v online prostředí dlouhodobě ponecháváno zcela neregulované." uvedl u této příležitosti Ing. Václav Mach, výkonný ředitel Unie vydavatelů, z.s.

Včera večer vyjednavači v rámci EU uzavřeli třístranná jednání k zákonu o digitálních trzích. Evropské asociace vydavatelů EMMA a ENPA, jejichž členem je také Unie vydavatelů, profesní organizace zastupující většinu českých vydavatelů periodického tisku, oceňují snahu všech vyjednavačů nalézt kompromis. Těšíme se na oficiální přijetí této stěžejní legislativy. Jejím cílem je výrazně omezit dominantní postavení digitálních platforem, které působí na online trhu jako zprostředkovatelé přístupu k vydavatelskému obsahu (tkzv. "gatekeepeři"). Cílem nové regulace je zavázat tyto společnosti k tomu, aby vydavatelům poskytli přístup k jimi provozovaným platformám a základním službám za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek (tkzv. FRAND princip pro stanovení smluvních podmínek - Fair, Reasonable, Accesible, Non Discriminatory).

Ing. Václav Mach při této příležitosti dále uvedl: „"Gatekeepeři", mezi které patří např. společnosti GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) plně kontrolují své základní služby a jednají výhradně ve svém vlastním komerčním zájmu. Protože se však jedná o velké globální digitální platformy, které zároveň ovládají také algoritmy prohlížečů nebo sociálních sítí, tak tyto společnosti často hrají klíčovou roli pokud jde o zobrazování, dohledatelnost a distribuci veškerého tiskového a mediálního obsahu na internetu.

Vítáme dohodu, že nejen obchody s aplikacemi, ale také vyhledávače a sociální sítě budou muset poskytovat přístup ke svým základním službám všem svým obchodním partnerům a uživatelům, včetně vydavatelů, za spravedlivých a přiměřených podmínek – tedy za podmínek, které budou muset transparentně zveřejňovat a ponesou za ně plnou odpovědnost. Budou muset zároveň umožnit fungování procesu pro řešení jakýchkoli neshod“.

Povinnosti zakotvené v článcích 5 a 6, nejdůležitějších článcích nařízení, byly do značné míry rozšířeny a vyjasněny, čímž byly vytvořeny spravedlivé a nediskriminační podmínky přístupu ke službám základní platformy. Unie vydavatelů přitom silně prosazovala, aby DMA byl komplexním nástrojem, který by se vztahoval na všechny základní služby digitálních platforem.

Vítáme však dosažený kompromis, kterým se rozšiřuje článek 6(1)(k) takovým způsobem, aby byly především výslovně zakázány veškeré škodlivé, protiprávní či nekalosoutěžní praktiky, kterých by se mohly dopouštět nejen obchody s aplikacemi, ale také sociální sítě a vyhledávače.

Václav Mach zároveň vysvětlil, proč toto doplnění bylo zcela nezbytné: „Jsme přesvědčeni, že DMA poskytne praktický návod nebo řešení některých situací tím, že stanoví základní pravidla, aby bylo jasné, že strážci (gatekeepeři) nemohou pokračovat ve svých škodlivých praktikách, které dlouhodobě poškozovaly vydavatele v online ekosystému. Dohoda, které vyjednavači dosáhli, odráží politickou vizi, která je potřebná k nastavení určitých hranic pro tyto provozovatele platforem v oblasti "gatekeepingu", což také přispěje k zachování našeho rozmanitého a inovativního mediálního prostředí v rámci EU.“

A konečně, vydavatelé vítají dohodu, že závazky DMA by měly být dostatečně flexibilní, aby je bylo možné použít také na nově vznikající i stávající správce všech vstupních bran pro vydavatelský obsah ("gatekepery").

Václav Mach závěrem podotkl: „Vítáme vylepšení legislativy v této oblasti, kdy byly webové prohlížeče a virtuální asistenti oprávněně zahrnuti do seznamu základních služeb těchto velmi velkých digitálních platforem. Webové prohlížeče často fungují jako vstupní brána k mediálnímu obsahu i k reklamním ekosystémům provozovaným těmito gatekeepery a virtuální asistenti jsou nově vznikajícími bránami mezi koncovými uživateli a jednotlivými podniky.

Jsme přesvědčeni, že by mělo být zaručeno silné a nekompromisní prosazování těchto dohodnutých principů ze strany Evropské komise i členských států EU. Vítáme také závazek Evropského parlamentu zajistit, aby měl dostatečné zdroje, které umožní DMA naplnit svůj příslib, který je co nejdříve umožnit fungování volné hospodářské soutěže a zajistit spravedlivé podmínky na jednotném digitálním trhu v EU. Je to nejen v zájmu evropského nezávislého svobodného tisku, ale docílení spravedlivých obchodních podmínek na digitálních platformách podpoří všechna další odvětví digitální ekonomiky.“

Zdroj: vlastní zpráva