Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Tisková zpráva evropských vydavatelských asociací EMMA a ENPA k rozhodnutí francouzského úřadu v záležitosti Googlu a práv vydavatelů

14. 7. 2021

Tisková zpráva evropských vydavatelských asociací EMMA a ENPA k rozhodnutí francouzského úřadu v záležitosti Googlu a práv vydavatelů

Jak jsme již včera informovali, v souvislosti s implementací autorských práv vydavatelů ve Francii uložil 13. 7. 2021 francouzský orgán pro hospodářskou soutěž Googlu sankci ve výši 500 milionů EUR za nerespektování několika příkazů vydaných v rámci svého rozhodnutí z dubna 2020 týkajícího se žádostí o preventivní opatření. Předkladateli této žádosti byly SEPM Syndicat des éditeurs de la presse, člen EMMA (viz tisková zpráva zde), APIG Alliance de la presse d'Information Générale, člen ENPA (viz tisková zpráva zde) a AFP Agence France Presse.

Toto rozhodnutí nejen nařizuje Googlu, aby zaplatil pokutu 500 milionů EUR, ale také mu ukládá, aby vydavatelům tisku do 2 měsíců od jejich formální žádosti o znovuotevření jednání o použití jimi vytvořeného obsahu poskytla konkrétní nabídku.

Googlu se navíc ukládá povinnost sdělit vydavatelům relevantní informace, aby mohli posoudit jeho nabídku. Tyto informace zahrnují všechny formy přímých i nepřímých příjmů Googlu. Požadavek se tedy neomezuje pouze na samotné příjmy z reklamy.

Součástí rozhodnutí je i pokuta až 900 000 EUR za den za pozdní plnění požadavků definovaných tímto rozhodnutím. Jedná se o nejvyšší pokutu, jakou kdy úřad pro hospodářskou soutěž uložil za nesplnění některého ze svých rozhodnutí.

Francouzský úřad pro hospodářskou soutěž navíc také odsoudil porušení povinností, jejichž cílem je zajistit neutralitu vůči zobrazování chráněného obsahu a dalších stávajících hospodářských vztahů mezi společností Google na jedné straně, vydavateli a zpravodajskými agenturami na straně druhé.

Úřad dodal, že jednání společnosti Google s vydavateli a tiskovými agenturami nebyla vedena v dobré víře, neboť společnost Google způsobila, že jednání probíhala v rámci nabídky účasti vydavatelů v programu Google News Showcase.

Rozsudek o tom podstatě toho, zda Google zneužil své dominantní postavení vůči vydavatelům tisku, by měl být vydán do konce roku.

Text tiskové zprávy EMMA/ENPA je k dispozici zde.