Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | V průběhu roku 2020 zemřelo na světě více než 600 novinářů z COVID-19

6. 1. 2021

V průběhu roku 2020 zemřelo na světě více než 600 novinářů z COVID-19

Nejméně 602 mediálních profesionálů z celého světa zemřelo dosud v důsledku COVID-19. Více než polovina z nich (303) v Latinské Americe, uvedla v úterý nevládní organizace Press Emblem Campaign (PEC).

Organizace varovala, že skutečný počet obětí v mediálním sektoru je zřejmě ještě vyšší, protože v některých případech nebyla uvedena příčina smrti nebo nebyly hlášeny případy úmrtí a v některých zemích neexistují spolehlivé informace.

Organizace, která běžně dokumentuje útoky na novináře po celé planetě, v roce 2020 rovněž sledovala výskyt pandemie v mediálním odvětví. Organizace vyzvala, aby mediální pracovníci měli přednostní přístup k vakcínám, pokud o to požádají.

„Vzhledem ke své profesi jsou novináři, kteří se vydávají do ulic podávat zprávy, ve skutečnosti silně vystaveni viru. Někteří z nich, zejména nezávislí a fotografové, nemohou jednoduše pracovat z domova,“ uvedl generální tajemník PEC, Blaise Lempen, ve svém prohlášení.

PEC vyjádřila politování nad počtem úmrtí, kterým se dalo zabránit, a vyzvala k poskytnutí finanční pomoci rodinám zemřelých novinářů.

Z hlediska situace v jednotlivých zemích byl hlášen nejvyšší počet mediálních profesionálů zemřelých na COVID-19 v Peru (93), následovaném Brazílií (55), Indií (53) a Mexikem (45).

V Evropě zaznamenala Itálie nepoměrně vyšší počet úmrtí mezi novináři ve srovnání se sousedními zeměmi. Během pandemie zde zemřelo 37 novinářů. Ve Francii a ve Španělsku zemřelo podle údajů PEC od března 2020 pět resp. šest novinářů na COVID-19.

Zdroj: WAN-IFRA Executive News Service, 6. ledna 2021