Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Blíží se termín uzávěrky přihlášek projektu Stars4Media

9. 1. 2020

Blíží se termín uzávěrky přihlášek projektu Stars4Media

Jak jsme již informovali dříve, připojila se Světová asociace novin a vydavatelů zpravodajství WAN-IFRA k mezinárodnímu projektu Stars4Media jehož cílem je identifikovat a podpořit mladé talenty – mediální profesionály. Uzávěrka přihlášek do projektu je stanovena na 20. ledna 2020.

CO je Stars4Media?

Stars4Media je výměnný a školicí program pro mladé mediální profesionály („vycházející hvězdy“) probíhající v rámci spolupracujících mediálních organizací s cílem urychlit inovace médií a přeshraniční výměnu informací a dovedností v rámci vydavatelského odvětví v Evropě.

Stars4Media bude podporovat inovace prostřednictvím aktivit zaměřených na vytváření dovedností mezi párovými mediálními organizacemi. V rámci projektu budou testovány nápady jeho účastníků, kteří budou vytvářet obsah a vyvíjet iniciativy týkající se dvou strategických témat: Data a Důvěra.

KDO se může přihlásit?

Účastníky tohoto projektu budou mladí mediální profesionálové („vycházející hvězdy“) s 2-10 letou mediální zkušeností, pocházející z různých prostředí (novináři, grafici, vývojáři technologií, marketingoví pracovníci a odborníci na sociální média).


Jaká jsou hlavní TÉMATA programu?

Projekt je členěn na 2 vlny a bude se týkat následujících hlavních témat:

Vlna A - DŮVĚRA v média:

Konstruktivní žurnalistika;

Ověřování faktů;

Vlastní téma účastníků.

Vlna B - DATA pro média:

Datová-žurnalistika;

Technologie umělé inteligence / jazyka;

Vlastní téma účastníků.

Pořadatelé projektu jsou připraveni akceptovat i další témata účastníků, pokud budou podle členů pořádajícího konsorcia vyhovovat z hlediska jejich relevance, inovačních aspektů a očekávaného dopadu.

PROČ se zúčastnit?

Vybraní mladí mediální profesionálové budou:

  • pracovat s dalšími evropskými médii po dobu 4 až 12 týdnů
  • získají praktické dovednosti v oblasti podávání kvalitních zpráv, datové žurnalistiky, ověřování faktů, umělé inteligence a překladatelských technologií, marketingu a sociálních médií
  • budou součástí sítě 100 mladých mediálních inovátorů v Evropě

Zúčastněná zpravodajská média:

  • rozšíří svou síť o spolupráci s dalšími inovativními mediálními společnostmi v Evropě
  • otestují nápady, jak vyvíjet nové produkty a nové obchodní modely
  • rozvíjet a motivovat své zaměstnance a budoucí talenty

Mediální odborníci a mediální organizace, kteří se chtějí projektu účastnit, mohou vyjádřit svůj zájem a dotazy vyplněním formuláře žádosti (odkaz na formulář ke stažení) a odeslat jej na adresu info@stars4media.eu s uvedením předmětu zprávy: „Expression of interest Stars4Media“.

Více o PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU

Krok 1 - Předkládání přihlášek a návrhů iniciativ:

Uzávěrka přihlášek je 20/01/2020. Zainteresované subjekty mohou předložit svou přihlášku zde.

Krok 2 - Předběžný výběr účastníků:

Od 20/01/2020 do 01/02/2020 bude porota složená z 20 odborníků předběžně vybírat kolem 25 účastníků a jejich iniciativ.

Krok 3 - Konečný výběr:

Ve dnech 3–6 / 03/2020 proběhne v Bruselu setkání s vybranými účastníky. Během této akce se předpokládá, že asi 100 mediálních profesionálů z přibližně 40 mediálních titulů představí své inovativní iniciativy a bude se těšit z přínosů takovéhoto ad-hoc tréningu.

Krok 4 - Vývoj iniciativ a jejich výměna:

• Fyzická a virtuální mobilita: od druhého týdne března 2020 v průměru po dobu 4 do 12 týdnů budou vybrané iniciativy, a proto mediální profesionálové a jejich mediální tituly, realizovat dvé iniciativní projekty založené na fyzické a virtuální mobilitě.

• Monitorování a hodnocení: vývoj projektu bude partnery konsorcia neustále sledován, vyhodnocován a podporován.

POŽADAVKY

• bude uhrazeno 80% uznatelných nákladů. Uznatelné náklady jsou: cestovní náklady, náklady na pobyt a školení;

• Proplaceny budou uznatelné náklady do maximální 6000 eur na osobu, z čehož 80% je uhrazeno v rámci projektu a 20% mediálním podnikem účastnícím se projektu;

• Poměr 80/20 platí i pro úhradu výdajů nižších než 6000 EUR;

• Prioritu získají iniciativy předložené nejméně 2 mediálními profesionály ze 2 různých mediálních podniků („Stars4Media Pair“). Výjimečně mohou zapojit své iniciativy více než 2 média;

• může být přijato také 10% nezávislých profesionálů v oblasti médií za předpokladu, že jsou samostatnými podnikateli, tj. mají IČ.

Důležité odkazy:

Stars4Media General Conditions for Participation
Stars4Media Specific Rules
Stars4Media Agreement Coordinator - Media Outlet
Stars4Media FAQ

Tento projekt vytvořily Univerzita VUB (Vrije Universiteit Brussel), WAN-IFRA, Fondation EURACTIV a Evropská federace novinářů. Stars4Media je spolufinancována Evropskou unií.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se této nové iniciativy realizované WAN-IFRA a jejími partnery, neváhejte a pošlete e-mail Stephenu Fozardovi, řediteli Global Alliance for Media Innovation ve WAN-IFRA: stephen.fozard@wan-ifra.org.

Zdroj: oběžník WAN-IFRA