Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | V kterých sektorech pracují nejvíce odborníci z jiných oborů

9. 9. 2019

V kterých sektorech pracují nejvíce odborníci z jiných oborů

V žádném jiném sektoru v Německu neexistuje z hlediska změny kariéry větší prostor než v mediálním sektoru. Ačkoli se inženýři a IT specialisté velmi zajímají o další oblasti, obvykle zůstávají ve své profesi.

Němečtí pracovníci se nebojí opustit svou vlastní zónu pracovního pohodlí. Vstup do povolání mimo svou profesi je také součástí kariérního plánování akademiků. Toto je výsledek studie, v jejímž rámci poskytovatel video pracovních nabídek Viasto provedl průzkum více než 1 000 osob. Šetření bylo provedeno spolu se společností pro průzkum trhu Respondi.

Podíl nově příchozích v sektoru médií (54 procent), logistice (58 procent), stejně jako v oboru  hospodářské administrativy (40 procent) je obzvláště vysoký. Nejméně dochází k přechodu do jiného oboru v přírodních vědách (18 procent), ale i zde si tři čtvrtiny lidí myslí, že změna je myslitelná.

Podle studie si celkem tři čtvrtiny všech uchazečů dokážou představit práci v oblasti kariéry, která neodpovídá zaměření jejich vzdělání. Tato otevřenost je trvalým společníkem v kariéře. Dokonce i uchazeči, kteří již alespoň jednou zvládli vstup do jiného oboru, si dokáží dobře představit něco podobného. Takto odpovídá nejméně 76 procent všech nováčků.

Čísla ze studie ukazují, že změna zaměstnání již v pracovním životě dávno nastala: až 38 procent všech zaměstnanců uvádí, že již pracují v oblasti, která neodpovídá jejich odborné přípravě.

Výzkum také ukazuje, že pracovníci jsou obzvláště otevřeni přechodu k zaměstnání, které se na první pohled zdá být vzdáleno tomu, nač byli vzděláváni. Přestože 68 procent techniků tvrdí, že pracují ve svém oboru, 86 procent z nich by rádo vyzkoušelo práci mimo strojírenství. Podobná je situace u IT specialistů, z nichž téměř dvě třetiny (64 procent) pracují ve svém oboru. 78 procent z nich ale má zájem o jiné pracovní místo.

Zdroj: WAN-IFRA Executive News Service, 9. září 2019