Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Jak řeší problém dezinformací ve světě: nová zpráva o svobodě médií vydaná WAN-IFRA

15. 5. 2019

Jak řeší problém dezinformací ve světě: nová zpráva o svobodě médií vydaná WAN-IFRA

WAN-IFRA, Světová asociace vydavatelů novin a zpravodajství, vydala novou zprávu, která se zabývá globální mapou nápravných opatření přijatých vládami v různých zemích, jejichž cílem je bojovat proti současné dezinformační krizi. V jednotlivých zemích se tak děje s velmi různorodým záměrem a účinky.

Institut Reuters a Oxfordská universita nedávno nazvaly v posledním vydání zprávy Journalism, Media and Technology Trends and Predictions rok 2018 rokem „techlashe“. 

Politici, média a veřejnost se bouřili proti všemohoucí síle Silicon Valley a ve zvýšené míře požadovali, aby technologičtí giganti byli zodpovědní za jejich vliv na demokratické procesy a jejich využívání soukromých dat pro své masivní zisky.

Tato zpráva nabízí přehled o globálním prostředí v oblasti nápravných opatření přijatých vládami, jejichž cílem je boj proti dezinformační krizi, který probíhá ve světě s velmi různorodým záměrem a z toho plynoucími důsledky.

Zpráva analyzuje regulační reakce napříč Amerikou, Afrikou a Blízkým východem, Evropou i Oceánií. Návrhy v jednotlivých zemích jsou velmi roztříštěné. Ačkoli společným cílem zemí je bojovat proti šíření dezinformací, neexistuje žádné jedinečné regulační řešení a výsledky často vyvolávají vážné obavy o svobodu projevu.

Je však možné definovat alespoň dva hlavní trendy. Některé země kriminalizovaly šíření dezinformací sankcionováním uživatelů a/nebo platforem sociálních médií za nedodržování vnitrostátních právních předpisů. Jiné se rozhodly nezasahovat do informačního trhu a místo toho volily další podporu mediální gramotnosti a vytváření pracovních skupin, které by analyzovaly rizika.

Zdá se, že je v každém případě možné říci, že demokracie ve všech fázích svého vývoje cítí, že dezinformace ohrožují jejich systémy, a považují za potřebné je regulovat.

Text zprávy WAN-IFRA k tomuto tématu je k dispozici v angličtině v kanceláři Unie vydavatelů, kde o něj lze požádat. Z důvodu ochrany autorských práv jej nelze prostřednictvím webu zveřejnit.

Zdroj: vlastní zpráva na základě materiálu WAN-IFRA