Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
24. 5. 2019  |  20.00
Domácí stránka  | Aktuality  | V České republice se rýsuje možnost snížení sazby DPH pro digitální publikace

V České republice se rýsuje možnost snížení sazby DPH pro digitální publikace

Unie vydavatelů se v únoru 2019 obrátila dopisem na ministryni financí ČR Alenu Schillerovou s dotazem na to, jak bude Česká republika reflektovat novelu evropské směrnice o DPH, která byla přijata v posledním čtvrtletí roku 2018.

Novela směrnice umožňuje členským zemím EU, aby pro elektronické verze novin, časopisů, knih, hudebnin a podobných materiálů stanovily sníženou nebo supersníženou sazbu, jaká je v každé zemi uplatňována pro tištěné verze. Některé země již zahájili snížení sazeb hned po přijetí novely.

Na dopis Unie vydavatelů odpověděl náměstek ministryně pro daně a cla Ing. Mgr. Stanislav Kouba. Podle jeho vyjádření ministerstvo hodlá zohlednit tuto evropskou legislativní změnu pozměňovacím návrhem k novele zákonů o evidenci tržeb a DPH, která je nyní projednávána jako sněmovní tisk 205 v prvním čtení v Poslanecké sněmovně.

Plný text odpovědi náměstka ministryně je k dispozici zde.