Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
7. 12. 2018  |  15.14
Domácí stránka  | Aktuality  | Zamýšlené jednání výboru COREPER o e-Privacy všechny vyděsilo

Zamýšlené jednání výboru COREPER o e-Privacy všechny vyděsilo

Při jednání pracovní skupiny pro telekomunikace 8. listopadu rakouské předsednictví sdělilo kolegům, že dne 28. listopadu předloží návrh ePrivacy ve výboru COREPER. Informace unikla dříve prostřednictvím zpravodajství Politico a vyvolala zděšení atašé z 27 dalších členských států, kteří byli ponecháni v pozadí, pokud jde o toto náhlé a zlomové rozhodnutí.

Existují zvěsti, že konečným cílem COREPERu (pod tlakem Komise) by bylo dosáhnout většiny, aby podpořila principiální mandát pro vyjednávání. Atašé však ujistili, že to byla jen zkouška, zda existuje možnost přenést debatu na vyšší úroveň, kdy by se dosáhlo politického vedení projednávání návrhu.

V návaznosti na silné politické reakce, zvlášť z několika členských států (zejména Francie, Německa, Polska, Belgie), některé zdroje neoficiálně uvedly, že jednání COREPER se neuskuteční.

Další částí programu by mělo být předložení zprávy o pokroku vyjednávání na příští schůzi Rady pro telekomunikace TTE dne 4. prosince, po níž by následovala všeobecná politická diskuze. Další přesné kroky projednávání a budoucnost návrhu ePrivacy zůstávají nejisté.

Další známé kroky:

20. listopadu: Potenciální setkání pracovní skupiny pro telekomunikace

4. prosince: další zasedání Rada pro telekomunikace

Zdroj: EMMA-ENPA EU Affairs update // vydání 30 // 12. listopadu 2018