Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Autorská práva: Radou EU navrhla nový text, který je ale opět problematický

13. 11. 2018

Autorská práva: Radou EU navrhla nový text, který je ale opět problematický

Diskuse v trialogu mezi Evropskou komisí, parlamentem a Radou začaly méně problematickými články (např. články 14 až 17) a budou dále pokračovat těmi nejsložitějšími (tj. články 11 a 13).

Rakouské předsednictví rozeslalo minulý týden nový, ale velmi problematický první návrh kompromisního znění článku 11. Ve skutečnosti text předsednictví nezlepšuje znění návrhu týkající se ochrany krátkých úryvků, přesto však přidává mnoho prvků textu Parlamentu, které by měly být používány jako vyjednávací lákadlo při jednání s Parlamentem. Pokud Rada schválí níže uvedené prvky, aniž by změnila své stanovisko o úryvcích, byl by text ještě horší, než přijatý mandát.

Navrhovaný kompromisní text (mimo jiné):

Uvádí, že použití jednotlivci spadá mimo rozsah práva;

Předpokládá, že členské státy zajistí, aby autoři dostávali přiměřenou odměnu;

Zahrnuje zpravodajské agentury do seznamu subjektů, na něž se právo vztahuje;

Určuje, že vydavatelé tisku mají obdržet odměnu nebo udělit licenci zdarma;

Jsou zde vyloučeny pouze skutečnosti uvedené v tiskových publikacích.

Zasedání členských států na úrovni expertů k tomuto textu se uskuteční dne 15. listopadu.

Předsednictví uvedlo minulý týden, že pouze 2 členské státy jednoznačně podpořily text Parlamentu. Proto je obzvláště důležité, aby členové EMMA/ENPA vyzvali své vlády, aby při příští diskusi národních expertů v Radě EU více podpořili text Evropského parlamentu.

Další kroky:

15. listopadu: Další schůze národních expertů

26. listopadu: Třetí trialog

3. prosince: Čtvrtý trialog

11. prosince: Druhé stínové setkání v Evropském parlamentu

13. prosince: Poslední trialog

únor nebo březen 2019: Potenciální hlasování v plénu Evropského parlamentu

Zdroj: EMMA-ENPA EU Affairs update // vydání 30 // 12. listopadu 2018