Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
16. 10. 2018  |  11.41
Domácí stránka  | Aktuality  | Diskuse o soukromí a elektronických komunikacích: nastavení ochrany soukromí (článek 10) a podmíněnost (článek 8) jsou stále otevřenými otázkami

Diskuse o soukromí a elektronických komunikacích: nastavení ochrany soukromí (článek 10) a podmíněnost (článek 8) jsou stále otevřenými otázkami

Po první pracovní skupině pro e-Privacy, která se sešla 27. září, se zdá, že členské státy jsou ve vztahu k návrhu z několika důvodů rozděleny.

Diskuse proběhla na základě dokumentu ze dne 20. září, který rakouské předsednictví sestavilo na základě zpětné vazby, kterou získalo od členských zemí v létě. Členské státy jsou v Radě rozděleny v názoru na tempo, které je třeba věnovat celému procesu, ale i v názoru na konkrétní ustanovení. Jedna skupina zemí dokonce vyjádřila názor, že by bylo důležité ukončit jednání v Radě do konce roku.

Diskuse o blokacích souborů cookie a podmíněném souhlasu jsou stále citlivé a nedokáží vytvořit přístup, na němž by se členské státy mohly shodnout. Žádné jasné odůvodnění nebo ustanovení, které by chránilo právo vydavatelů podmínit přístup na jejich webové stránky v aktuálním textu není. Švédsko, Česká republika, Spojené království, Irsko, Dánsko, Slovensko a Německo by byly pro to, aby byla umožněna ochrana prostřednictvím stěn proti cookie. Francie vítá myšlenku pouze v některých případech. Maďarsko, Kypr a Nizozemsko tuto myšlenku odmítá a mohou podpořit zákaz.

Výměny názorů týkající se problematického článku 10 se staly ústředním bodem, jelikož předsednictví navrhuje vypuštění celého článku. Článek, který zavádí systém správy souhlasu v nastaveních, je považován za problematický a některé členské státy argumentují, že má být vymazán. Členské státy, jako je Německo, Francie, Nizozemsko, Irsko nebo Maďarsko ale obhajovaly jeho opětovné zařazení v nějaké jiné podobě.

Další schůze pracovní skupiny TELE je naplánována na 26. října. Možnost, že Rada bude mít do března, tj. před evropskými volbami společnou pozici, se zdá být nepravděpodobná. Určitý posun byl ale dosažen, a to zejména v oblasti opatření týkajících se údajů o elektronických komunikacích a v bezpečnostních otázkách. Z tohoto důvodu musí vydavatelé pokračovat v prosazování své pozice v rámci jednotlivých členských států, pokud by došlo náhlému vývoji v projednávání.

Další kroky:

 26. října: Další pracovní skupina TELE

zdroj: EMMA-ENPA EU Affairs update