Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
12. 12. 2018  |  17.40
Domácí stránka  | Aktuality  | Druhý den konference Challenging (the) Content - Content made in Europe in the digital economy

Druhý den konference Challenging (the) Content - Content made in Europe in the digital economy

Dne 9. října 2018 pokračuje druhým dnem konference, kterou uspořádalo ve Vídni rakouské předsednictví Rady Evropy. Tato akce si klade za cíl dát podnět k plánu rakouského předsednictví zahájit debatu o klíčových hrozbách, kterým čelí evropské kulturní, mediální a kreativní odvětví v digitálním věku. Konference se zaměřuje na obsah, kreativitu a kulturu a zdůrazňuje přitom jejich ekonomický potenciál pro Evropu. Připomíná také, že je třeba mít na paměti i potřebu bojovat proti nenávistným projevům, falešným zprávám a jiným manipulativním zdrojům informací. Konference je tematicky strukturována do čtyř hlavních oblastí:

1. Co může Evropa udělat pro zachování identity, kvality a kulturní rozmanitosti v digitální éře.

2. Jak poskytnout spravedlivý obecný rámec a účinnou konkurenční prostředí pro všechny hráče – a jaké jsou při tom hrozby.

3. Přežijí nejpřizpůsobivější nebo týmová spolupráce: spojenectví a inovace pro evropský obsah v budoucnosti

4. Kreativní inovace v digitálním kontextu: technologie, talenty, dovednosti.

Důležitost autorského práva a ochrany osobních údajů byla během prvního dne konference zdůrazněna paní Stoyanou Georgievou (ENPA).

V rámci diskuse druhý den konference v reakci na vstoupení zástupce společnosti Google, který hovořil o partnerství společnosti s vydavateli na bázi projektů zařazených do komplexu DNA, upozornil výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach na skutečnost, že Google do těchto projektů investuje jen malý zlomek prostředků, které vydělává na provozování služeb založených na vydavatelském obsahu. Adekvátnější by bylo, kdyby Google přispíval odpovídajícím způsobem vzhledem k realizovaným příjmům do fondu, který by byl kolektivně spravován vydavateli, a z něho pak vydavatelé získávali prostředky kupříkladu na rozvoj svých digitálních projektů. Zástupce Google na druhou stranu zdůraznil, že Google klade důraz především na výběr jednotlivých inovačních projektů, jež hodlá v rámci systému projektů DNA podporovat.

Program konference a živý přenos vysílání jsou k dispozici zde.

zdroj: vlastní zpráva na základě materiálů EMMA/ENPA