Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
13. 11. 2018  |  13.59
Domácí stránka  | Aktuality  | Směrnice o autorském právu – 12. září je rozhodující den pro budoucnost profesionálních zpravodajských médií

Směrnice o autorském právu – 12. září je rozhodující den pro budoucnost profesionálních zpravodajských médií

Dne 12. 9. proběhne v Evropském parlamentu hlasování o poslaneckých návrzích na změnu směrnice o autorském právu. Poslanecké návrhy zveřejněné na internetových stránkách Evropského parlamentu obsahují několik změn článku 11.

Návrhy budou hlasovány v následujícím pořadí:

1. Návrh poslanecké frakce GUE a EFDD – obsahuje vypuštění článku 11, tj veškerých práv vydavatelů

2. Návrh poslanecké frakce GUE – obsahuje změnu práva vydavatelů na nedostačující a slabý princip předpokladu zastupování autorů

3. Návrh poslaneckého klubu Zelených a pirátské poslankyně Julie Redy – také tento návrh mění právo vydavatelů na předpoklad zastoupení autorů

4. Návrh poslance EP Schaake (ALDE / Nl) a dalšís kupiny poslanců bez ohledu na stranickou příslušnost – rovněž poaduje redukování práva vydavatelů na pouhou domněnku zastoupení

5. Návrh poslance Cavady za poslaneckou frakci ALDE – požaduje výjimkou z práva vydavatelů pro tzv. snappchaty (krátké úryvky), což znejišťuje budoucí procesní/soudní ochranu vydavatelského obsahu

6. Návrh poslance Axela Vosse jménem politické skupiny EPP – obsahuje stávající formulaci práva vydavatelů schválenou Výborem pro právní záležitosti s výjimkou pro použití jednotlivých slov.

7. Původní text JURI, který byl sice v červenci odmítnut na plenárním zasedání, neobsahující výjimku pro jakoukoli formu úryvků.

Toto pořadí je strategicky znepokojující, jelikož pokud první skupina pozměňovacích návrhů získá většinu, bude diskvalifikovat následující. To je velmi nebezpečné, protože pozměňovací návrhy poslance Vosse, které podporují vydavatelé, přijdou na pořadí naposledy.

Vzhledem k tomu, že politické skupiny budou mít interní schůze, aby zaujaly stanoviska, je nyní poslední chvíle přesvědčit poslance Evropského parlamentu, že právo navržené zpravodajem Vossem řeší všechny obavy (vyloučení hypertextových odkazů, vyloučení užití obsahu pro osobní účely, spravedlivý podíl novinářům). Zároveň představuje životaschopné řešení pro vydavatele tisku. Pokud nebude přijata verze poslance Vosse, požádají evropské vydavatelské asociace poslankyně a poslance Evropského parlamentu o zamítnutí celé směrnice.

S tímto poselstvím se na evropské poslance obrátila ve společném e-mailu všechna sdružení evropských tiskových vydavatelů a zástupců novinářů (EFJ a IFJ).

K této aktivitě se připojila i Unie vydavatelů, která ještě dnes zaslala poslancům za Českou republiku následující výzvu:

 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

 

před zítřejším hlasováním Evropského parlamentu o pozměňovacích návrzích k návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu si Vás naléhavě dovolujeme požádat, abyste podpořil(a) návrh poslance Axela Vosse předkládaný za frakci EPP, který je zařazen na pořadí hlasování o změnách článku 11 o právech vydavatelů až jako šestý.

Návrh poslance Vosse jako jediný ze všech pozměňovacích návrhů neomezuje práva vydavatelů a vytváří legální předpoklad, aby vydavatelé mohli  efektivně požadovat odpovídající podíl z příjmů realizovaných provozovateli platforem a dalších služeb informační společnosti za komerční využívání vydavateli vytvářeného obsahu, což se nyní ke škodě vydavatelů děje bezplatně.

Jedině přijetí této formulace směrnice zaručí podmínky pro budoucí udržitelný rozvoj profesionální žurnalistiky, rozmanitost a pluralitu tisku a to, že bude plnit svoji společenskou funkci v demokratické společnosti.

Děkujeme Vám předem.

S pozdravem

Ing. Václav Mach

výkonný ředitel / Chief Executive Officer