Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Rakouské předsednictví projednává digitální plány s výbory Evropského parlamentu

2. 8. 2018

Rakouské předsednictví projednává digitální plány s výbory Evropského parlamentu

Dne 9. července uspořádala parlamentní výbor JURI výměnu názorů s Dr. Josefem Moserem, ministrem pro ústavní záležitosti, reformy, deregulaci a spravedlnost Rakouska, který zastupuje rakouské předsednictví Rady EU.

Projev adresovaný ministrem výboru byl z velké části zaměřen na otázky týkající se digitálního jednotného trhu, přičemž zdůraznil význam uplatňování moderních technologií při podpoře přeshraniční bezpečnosti procesů a také modernizace smluvního práva. Konkrétně ministr Moser hovořil o nařízení o inteligentním zboží, které by podle něj mělo jít nad rámec pouhých procedurálních aspektů vzhledem k nejasnostem, které by spotřebitelé mohli zažít při oddělení režimů pro hardware od software.

Reforma autorských práv v jeho projevu výrazně rezonovala v prohlášení, že Rada zahájí jednání co nejdříve, s přihlédnutím k tomu, že Parlament bude mít v září další hlasování. Doufá, že se do prosince tohoto roku celá záležitost uzavře. Na otázku ohledně plánů týkajících se nařízení o e-Privacy, které zatím zůstává v projednávání v Radě, pan Moser pouze odpověděl, že rakouské předsednictví se pokusí nalézt rovnováhu, aby se v této otázce pokračovala.

Dne 10. července uspořádal parlamentní výbor ITRE výměnu názorů s rakouským spolkovým ministrem školství, vědy a výzkumu panem Heinzem Faßmanem a rakouskou spolkovou ministryní pro hospodářské a digitální záležitosti Margaret Schramböckovou, která se zaměřila na priority rakouského předsednictví v oblastech výzkumu, průmyslu a digitální agendy.

Ministryně Schramböcková zdůraznila, že úlohou předsednictví bude pracovat společně, aby byl využit potenciál digitální ekonomiky. Rakousko považuje digitalizaci za skvělou příležitost k reindustrializaci Evropy a také k obnovení ztraceného průmyslu. Ve zprávách veřejného sektoru (PSI) a dokumentů o platformách podnikání (P2B) paní Schramböcková uvedla, že rakouské předsednictví bude chtít intenzivně pokročit. Rovněž byl zdůrazněn význam odborné přípravy a digitálních dovedností.

V uvedený den se také uskutečnila druhá výměna názorů s panem Norbert Hoferem, rakouským spolkovým ministrem pro dopravu, inovace a technologie, který představil priority rakouského předsednictví na následující šest měsíců v oblasti ICT a vesmíru.

V závěru dne 11. července se ministryně Schramböcková zúčastnila druhé debaty o prioritách předsednictví, tentokrát ve výboru IMCO se zaměřením na jednotný digitální trh, kde znovu potvrdila, že přehodnocení evropské průmyslové politiky prostřednictvím digitalizace bude prioritou a zdůraznila význam robotiky a umělé inteligence (AI) v tomto ohledu. Rovněž vyzvala k jasné regulaci, pokud jde o on-line prodej, a v souvislosti s modernizací evropského nařízení o ochraně spotřebitelů uvedla, že je to hlavní úkol a velká výzva k ochraně jak spotřebitelů, tak podniků, kterou by nařízení mělo garantovat. Celkově členové, kteří se ujali slova, podpořili představené názory a vyzvali předsednictví, aby zajistilo, že volný pohyb v Evropě bude pokračovat neomezeně. V tomto ohledu italská sociální demokratka Nicola Danti zdůraznila, že jednotný trh byl založen na volném pohybu a zdůraznila obavy, že politici mohou využít migraci k omezení volného pohybu zboží. Toto vyjádření zaznělo i od německého středopravého europoslance Andrease Schwaba, který poznamenal: "EU je nejlepším řešením, které bylo na tomto kontinentu, bez ohledu na to, co populisté říkají. Teprve když všechny členské státy pracují společně, může fungovat jednotný trh."

zdroj: Advertising Information Group Newsletter