Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
16. 10. 2018  |  11.41
Domácí stránka  | Aktuality  | Ochrana osobních dat a elektronické soukromí

Ochrana osobních dat a elektronické soukromí

10. července 2018 rakouské předsednictví Rady EU zveřejnilo svůj první kompromisní text nařízení o e-Privacy, který byl projednán dne 17. července v Radě pro spolupráci v oblasti telekomunikací a informační společnosti. Dokument se zaměřuje na články 6 (Povolené zpracování), 8 (Ochrana uživatelů koncových zařízení) a 10 (Nastavení ochrany osobních údajů) a s nimi související  formulace tzv. zdůvodnění.

Rakouskem navrhované změny zahrnují:

  • zavedení možnosti dalšího odpovídajícího zpracování metadat elektronických komunikací do nového čl. 6 odst. 2a;
  • uvedení stejných ochranných opatření, jaká jsou ustanovena v čl. 6 odst. 4 GDPR, doplněná o zvláštní záruky specifické pro kontext e-Privacy;
  • vypuštění článku 10 o informacích a možnostech nastavení ochrany osobních údajů.

Je třeba poznamenat, že rakouské předsednictví ve svém pracovním programu zdůraznilo, že je potřeba zajistit pro budoucí rozvoj digitálního odvětví ustanovení o ochraně osobních údajů, zejména zajištění silné ochrany soukromí v oblasti elektronických komunikací.

Představený přístup k návrhu nařízení přivítala ETNO (European Telecommunications Network Operators' Association), která uvedla: "Návrh rakouského předsednictví je silným signálem toho, že je nutné lépe sladit navrhované nařízení o e-Privacy s horizontálním režimem GDPR. Telekomunikační průmysl plně podporuje předsednictví v jeho úsilí a doufá, že navrhovaná zlepšení pomohou zajistit, aby nařízení bylo skutečně vhodné pro digitální éru a pro silné evropské hráče na dnešních globálních trzích."

zdroj: Advertising Information Group Newslette