Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
21. 1. 2019  |  21.31
Domácí stránka  | Aktuality  | Vydavatelé z celého světa žádají Facebook, aby změnil pravidla označování ve vztahu ke zpravodajskému obsahu

Vydavatelé z celého světa žádají Facebook, aby změnil pravidla označování ve vztahu ke zpravodajskému obsahu

Dne 8. června 2018 schválilo představenstvo Světové asociace novin a vydavatelů zpravodajství WAN-IFRA v rámci 70. světového kongresu zpravodajských médií, který se uskutečnil 6. až 8. června 2018 v portugalském Estorilu dopis společnosti Facebook. K dopisu se připojily některé další významné mezinárodní organizace vydavatelů a novinářů, jejichž seznam je v dopise uveden.

V dopisu se upozorňuje na negativní dopady nové politiky Facebooku, kdy v rámci boje proti dezinformacím a falešným informacím přijal princip identifikace a speciálního zacházení s obsahem politického charakteru. Zároveň, ale pravidla identifikace tohoto typu obsahu nerozlišují mezi vysoce profesním a kvalitním vydavatelským obsahem zabývajícím se veřejnými a politickými tématy a různými typy politické propagandy, propagace politických názorů, politických komentářů apod. Takový přístup by na platformě Facebooku poškodil jak vydavatele kvalifikovaného obsahu, tak i vlastní platformu, kterou v digitálním prostředí používá množství čtenářů k tomu, aby se dostali ke svému oblíbenému vydavatelskému obsahu, a zvyšují tak návštěvnost platformy.

WAN-IFRA v dopise vyzývá Facebook, aby mezi různým politickým obsahem a kvalitním obsahem poskytovaným profesionálními médii při identifikaci a dalším zacházení v rámci svých pravidel efektivně rozlišoval. Zároveň nabízí některá pravidla, jak takový obsah identifikovat.

Zároveň WAN-IFRA vyzývá Facebook ke spolupráci s partnerskými vydavatelskými a žurnalistickými organizacemi, které mohou napomoci při rozlišování kvalitního obsahu. Současně také upozorňuje, že pokud Facebook nebude schopen mezi jednotlivými typy obsahu věnovanému veřejným a politickým tématům rozlišovat, stanou se jeho postupy formou cenzury, což je nepřijatelné. Tento přístup bude znamenat ohrožení svobody slova a dotkne se nejvíc těch oblastí a zemí, kde novináři pracují v nejobtížnějších podmínkách autoritativních a podobných režimů ohrožujících svobodu slova, informací a názoru.

Stanovisko WAN-IFRA vyjádřené v dopisu společnosti Facebook podporuje profesní asociace vydavatelů tisku v České republice – Unie vydavatelů.

Text dopisu WAN-IFRA je přístupný v českém překladu zde.