Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
16. 10. 2018  |  11.41
Domácí stránka  | Aktuality  | Memorandum o porozumění o online inzerci a právech duševního vlastnictví

Memorandum o porozumění o online inzerci a právech duševního vlastnictví

Dne 7. června 2018 byla všem účastníkům (včetně EMMA & ENPA) zaslána poslední verze memoranda o porozumění o reklamě na internetu a právech duševního vlastnictví (MoP). Tato iniciativa vedená Evropskou komisí shromažďuje strany zabývající se publikováním, nákupem, prodejem a / nebo zprostředkováním reklamy.

Účelem tohoto Memoranda o porozumění je minimalizovat umístění reklamy na webových stránkách a mobilních aplikacích, pokud nemají významné legitimní využití, a pro které inzerenti mají v přiměřené míře k dispozici důkazy o tom, že tyto webové stránky a aplikace porušují autorská práva nebo šíří padělané zboží v komerčním měřítku.

Signatáři jsou přímo zodpovědní za umístění reklamy, a proto musí přijmout přiměřená opatření, aby minimalizovali umístění reklamy v případě porušování práv duševního vlastnictví.

Použití tohoto memoranda o porozumění je omezeno na Evropský hospodářský prostor. Není právně závazné a nevytváří žádné smluvní nebo předsmluvní závazky ze zákona. Několik aktérů z tvůrčího odvětví kritizovalo tuto iniciativu za to, že nejde dostatečně daleko.

Další krok:

 

25. června 2018: termín podpisu.

25. července: MoP vstoupí v platnost.

Po podpisu memoranda o porozumění bude následovat období vyhodnocení  v délce 12 měsíců, během něhož se signatáři budou čtvrtletně setkávat, aby analyzovali pokrok, provádění a fungování.

Po uplynutí lhůty pro vyhodnocení se signatáři budou scházet každý druhý rok za účelem přezkoumání a v případě potřeby podniknou další kroky.

zdroj: EMMA/ENPA EU Affairs Update