Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
16. 10. 2018  |  11.41
Domácí stránka  | Aktuality  | Dosažena dohoda o směrnici o audiovizuálních mediálních službách

Dosažena dohoda o směrnici o audiovizuálních mediálních službách

Vyjednavači Evropského parlamentu a bulharského předsednictví Rady EU dospěli 26. 4. k dohodě o zásadních pravidlech pro audiovizuální mediální služby.

Evropské vydavatelské asociace uznávají úsilí stran o dosažení rovnováhy zájmů dotčených subjektů tím, že výsledný návrh zachovává kvantitativní omezení audiovizuálních komerčních sdělení (článek 23), která stanoví mezi 06:00 a 18:00 kvótu maximálně 20% reklamy ve vysílacím čase a časový interval mezi 18:00 a 0:00, během něhož bude moci reklama zaujmout maximálně 20% vysílací doby.

Navíc zůstávají výjimkou i izolované reklamní spoty "jiné než v přenosu sportovních událostí", jak je tomu ve směrnici z let 2010/13. Masivní liberalizace pravidel týkajících se izolovaných reklamních spotů by prohloubila nerovnováhu na trhu reklamy a představovala by hrozbu pro mediální rozmanitost.

A konečně, pokud jde o oblast působnosti směrnice, dohoda schvaluje zavedení pojmu "oddělitelný oddíl" (podle článku 1.1.aa). Toto pravidlo zůstává problematické, neboť může mít za následek regulaci nevázaného audiovizuálního obsahu na internetových stránkách vydavatelů tisku. Odstavec 3c však objasňuje, že "na videoklipy vložené do redakčního obsahu elektronických verzí novin a časopisů by se směrnice neměla vztahovat". Dodržování stávající úzké definice principu "hlavního účelu" by ovšem bylo nejlepší možností, ale celkově bude nový text bude odrazem současné legislativní úpravy.

Další kroky:

• 6. června: Finální etapa - technické otázky, které mají být vyřešeny v posledním neformálním trialogu.

• V návaznosti na neformální dohodu proběhne nutné hlasovat o textu Výboru pro kulturu a vzdělávání, který vede jednání. Hlasování na plenárním zasedání o schválení nových pravidel se pravděpodobně uskuteční v září.

zdroj: EMMA-ENPA EU Affairs update