Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
20. 9. 2018  |  18.05
Domácí stránka  | Aktuality  | Expertní skupina na vysoké úrovni (HLEG) zveřejnila report o falešných zprávách

Expertní skupina na vysoké úrovni (HLEG) zveřejnila report o falešných zprávách

V lednu 2018 vytvořila Evropská komise skupinu odborníků na vysoké úrovni (dále jen "HLEG"), která poskytuje poradenství v oblasti politických iniciativ, které mají zabránit šíření falešných zpráv a dezinformací na internetu. Úkolem HLEG bylo poradit Komisi ve všech otázkách, které vznikly v souvislosti s nepravdivými informacemi šířenými v tradičních a sociálních médiích a o možných způsobech, jak čelit sociálním a politickým důsledkům. V této souvislosti HLEG předložila zprávu nazvanou "Multidimenzionální přístup k dezinformaci". Cílem bylo nejprve definovat pojem dezinformace, jeho rozsah, přezkoumat stávající opatření přijatá různými odvětvími a nakonec navrhnout možné kroky k potlačení tohoto jevu.

Zpráva se zaměřuje na oblast "dezinformace", jak je zde definována, včetně forem projevu, které spadají mimo legální formy projevu, zejména hanobení, nenávistné projevy, podněcování k násilí apod., které mohou být škodlivé. "

Dvěma opatřeními, na nichž v současné době zpráva trvá, je na jedné straně posílit opatření týkající se transparentnosti a na druhé straně podpořit panevropské samoregulační struktury.

Zpráva zejména vyzývá k vytvoření celoevropského kodexu, který by "zvážil stávající mechanismy provádění, například pokud jde o ukazatele důvěry a transparentnosti a synchronizoval je s nimi", ale také stanovil pravidla pro každou skupinu zúčastněných stran na základě zásad dohodnutých v rámci HLEG.

EMMA / ENPA v současné době hodnotí zprávu a její důsledky pro svobodu projevu.

Další kroky:

• Evropská komise vydá sdělení o falešných zprávách a online dezinformaci.

zdroj: EMMA-ENPA EU Affairs update