Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
13. 11. 2018  |  13.59
Domácí stránka  | Aktuality  | Evropský parlament schválil text nařízení o geo-blokování: obsah chráněný autorskými právy je vyloučen z oblasti působnosti

Evropský parlament schválil text nařízení o geo-blokování: obsah chráněný autorskými právy je vyloučen z oblasti působnosti

Dne 6. února přijal Evropský parlament na plenárním zasedání ve Štrasburku legislativní usnesení o navrhovaném nařízení o geo-blokování.

Evropská komise předložila dne 25. května 2016 Radě a Evropskému parlamentu původní návrh, jehož cílem je zabránit diskriminaci spotřebitelů a společností při přístupu k cenám, prodejním nebo platebním podmínkám při nákupu výrobků a služeb v jiné zemi EU.

Proběhla těžká jednání mezi Komisí, Parlamentem a Radou. Konečná dohoda byla dosažena až po čtvrtém rozhovoru v trialogu.

Bylo dohodnuto, že obsah chráněný autorským právem je vyloučen z oblasti působnosti tohoto nařízení, včetně služeb, jejichž hlavním rysem je poskytování přístupu k obsahu chráněnému autorským právem, používání obsahu, jakož i prodej děl v nehmotné podobě chráněných autorským právem.

Text přijatý Parlamentem potvrdil, že digitální obsah chráněný autorským právem nebude prozatím spadat do oblasti upravené novými pravidly.

Avšak vše bude podléhat přezkumu Komise, která bude muset během dvou let od vstupu nařízení v platnost posoudit, zda by obsah chráněný autorským právem neměl být také zahrnut do oblasti působnosti tohoto nařízení.

Další kroky:

• Dohoda o nařízení o geoblokování musí být formálně schválena Radou

• Nová pravidla budou platná devět měsíců ode dne jejího zveřejnění v Úředním věstníku EU

Zdroj: EMMA-ENPA EU Affairs update