Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
13. 11. 2018  |  13.59
Domácí stránka  | Aktuality  | Autorská práva: Začala diskuse o novém textu Evropské rady k článku 11

Autorská práva: Začala diskuse o novém textu Evropské rady k článku 11

Po setkání výboru Coreper, které na politické úrovni projednávalo soubor autorských práv a v jeho rámci zavedení práv vydavatelů, bulharské předsednictví minulý týden vydalo svůj první návrh k článku 11, o němž 12. 2. 2018 jednali národní odborníci z jednotlivých členských států.

Nový návrh je založen na možnosti A (udělení práva) - i když je i možnost B (předpoklad) stále ještě na stole, protože je stále podporována blokační menšinou zemí , které mají následující návrhy:

1. Právo vydavatelů by se vztahovalo pouze na poskytovatele služeb, což by podle výkladu EMMA/ENPA mohlo být problematické, neboť definice pojmu poskytovatele předpokládá, že služby by měly být poskytovány zpravidla za úplatu (není jasné, zda by byly zahrnuty služby zdarma pro zákazníky). Navíc je také sporné, zda by se právo vztahovalo na zahraniční provozovatele.

2. Nová možnost výslovně vylučuje "jednotlivá slova nebo velmi krátké úryvky textu". Jedná se o způsob, jak vrátit krátké úryvky do dosahu práva (na rozdíl od návrhu estonského předsednictví) a avšak současně vyloučit některé z nich. Jedná se o stejný princip jako v německém právu, jehož se EMMA/ENPA obává, by nevznikla právní nejistota, neboť by nebylo jasné, co krátké úryvky jsou a co nikoliv.

Tyto témata zdůraznila EMMA/ENPA v dopise adresovaném stálým zastupitelstvím a v pátek 9. 2. je také sdělila přímo bulharskému předsednictví.

V parlamentu se očekává, že hlasování v hlavním výboru JURI bude odloženo na 24. dubna.

Další kroky:

• 12. a 21. února: Pracovní skupina pro intelektuální vlastnictví Rady s národními odborníky

• 19. února: očekávaný návrh zpravodaje k článku 11

• 24. dubna: očekává se hlasování výboru JURI

Zdroj: EMMA-ENPA EU Affairs update