Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
13. 11. 2018  |  13.59
Domácí stránka  | Aktuality  | Genderová rovnost v sektoru médií

Genderová rovnost v sektoru médií

Dne 29. listopadu se EMMA-ENPA zúčastnily schůzky zainteresovaných stran, kterou uspořádala poslankyně Evropského parlamentu Rory Palmerová (S & D / UK) k nedávno vydané zprávě o "genderové rovnosti v mediálním sektoru". Na setkání se také zúčastnila Mezinárodní federace novinářů (IFJ).

Návrh zprávy zpravodajky Michaely Šojdrové (EPP / CZ) analyzuje situaci v médiích, pokud jde o účast a přístup žen k pracovním příležitostem a portrét žen v mediálním sektoru. Zpráva také obsahuje otázky týkající se úrovně zastoupení žen v nejvyšších pozicích a státní politiky, která se s těmito otázkami zabývá.

Poslankyně Rory Palmerová (S & D / UK), stínová zpravodajka Výboru pro zaměstnanost (EMPL) v této věci, využila příležitosti k diskusi o problému se zainteresovanými stranami, jako je EMMA-ENPA, aby poskytly vhled do problematiky rovnosti žen a mužů v mediální oblasti.

EMMA-ENPA zdůraznily potřebu řešit problém z obecného hlediska, neboť jde o problém, které není specifický jen pro mediální sektor. Silně zdůraznily rizika související s jakoukoli regulační iniciativou, která by ukládala kvóty nebo jiná omezující pravidla, která by mohla zasahovat do redakční svobody. Použití kvót jako způsobu vyrovnání zastoupení mužů a žen v redakčních týmech bylo řešení, které poslankyně podporovala.

IFJ upozornila na náborové postupy v mediálním sektoru a nedostatek transparentnosti. Součástí diskuse byla samotná regulace a osvědčené postupy uplatňované v různých členských státech.

Poslankyně Rory Palmerová (S & D / UK) požádala o další informace od každého účastníka diskuse.

Výbor pro zaměstnanost (EMPL) posoudí návrh stanoviska dne 4. prosince a konečný termín pro předložení pozměňovacích návrhů je 12. prosince.

Další kroky:

• 4. prosince: Rovnost žen a mužů v mediálním sektoru v EU, posouzení návrhu stanoviska (EMPL).

• 12. prosince: lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů (EMPL).

EMMA-ENPA EU Affairs update