Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
13. 11. 2018  |  13.59
Domácí stránka  | Aktuality  | Nové informace o autorských právech v Evropském parlamentu a Radě Evropy

Nové informace o autorských právech v Evropském parlamentu a Radě Evropy

EMMA-ENPA se poslední listopadový týden účastnila několika akcí a schůzek týkajících se autorských práv:

• Schůzky poslanců: Informovali nás, že poslankyně Lidia Geringer de Oedenberg (S & D / PL) nebo stínový zpravodaj politické frakce S & D v klíčovém výboru pro právní otázky JURI má v úmyslu uspořádat „svobodné hlasování“ o článku 11, což znamená, že se již rozhodla nesouhlasit s (dosud ne) vypracovanými kompromisy, které předloží zpravodaj Axel Voss (EPP / DE).

Diskuse u kulatého stolu s akademiky o transferu hodnoty / hodnotových rozdílech: EMMA-ENPA se zúčastnily akce zaměřené na téma "hodnotových rozdílů" nebo článku 13 návrhu směrnice, kde poslankyně Helga Trüpel (Greens-EFA / DE) vyjádřila svou podporu právům vydavatelů za podmínky spravedlivého podílu autorů.

• Setkání s francouzskou ministryní kultury Françoise Nyssenovou: společně s dalšími asociacemi zastupujícími zájmy různých účastníků tvůrčího řetězce se EMMA a ENPA zúčastnily diskuse a zdůraznily, že v Radě Evropy musí být obhajováno široké a všezahrnující právo. Ministryně trvala na tom, že podporuje právo vydavatelů tisku s cílem usnadnit vyjednávací pozici v digitálním prostředí a že podepsala společné prohlášení s ostatními ministry kultury.

Další parlamentní krok: 7. prosince se bude konat workshop, který se bude zabývat studií zadanou vedoucím výborem JURI Evropského parlamentu systematicky kritizujícím ustavení práva.

Další krok Rady Evropy: Zdá se, že hlavní politická diskuse velvyslanců o článku 11 se uskuteční v lednu roku 2018 v rámci COREPERu. Je však možné, že toto téma bude prezentováno již v prosinci v rámci skupiny.

Další kroky:

• 6. prosince: zasedání pracovní skupiny pro intelektuální vlastnictví.

• 7. prosince: Workshop o studii ve výboru JURI.

• 24. - 25. ledna: hlasování výboru JURI (pravděpodobně odloženo).

EMMA-ENPA EU Affairs update