Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
16. 10. 2018  |  11.41
Domácí stránka  | Aktuality  | Postup v přípravě nařízení o ePrivacy: EMMA-ENPA se připravuje na diskusi Rady Evropy o ePrivacy.

Postup v přípravě nařízení o ePrivacy: EMMA-ENPA se připravuje na diskusi Rady Evropy o ePrivacy.

Jakmile byl v Evropském parlamentu dokončen první významný krok legislativního procesu, zaměřila se pozornost na Radu EU. Vzhledem k tomu, že zpráva garančního výboru LIBE byla přijata plénem Evropského parlamentu a mandát pro jednání byl připsán zpravodaji panu Birgit Sippelovi (S & D / DE), další vývoj bude záviset na členských státech a jejich rychlosti při přijímání obecného přístupu. Práce na úrovni Rady Evropy byly dosud převážně technické a týkaly se nejméně citlivých článků textu. Po zveřejnění textu předsednictví na začátku září vydala Rada Evropy v říjnu další dva dokumenty, které zkoumají články 1-5 a články 12-20. Texty se většinou zaměřují na nalezení větší soudržnosti a vyjasnění, pokud jde o vztah nařízení ke GDPR, ale také nabízejí některé nové návrhy k článku 16, pokud jde o telefonní marketing, kde je identifikace volajícího prostřednictvím ID formulována jako povinná a předčíslo pro identifikaci marketingového volání se stává nepovinným opatřením, které mohou zavést do svých vnitrostátních právních předpisů jednotlivé členské země. V článku 14 však předsednictví zahrnuje povinnost telekomunikačních operátorů poskytnout klientům možnost zablokovat předčísla uvedená v čl. 16 odst. 3. Revize provedené v textech vycházejí z diskusí pořádaných na schůzkách pracovní skupiny TELE a doposud předložených písemných připomínek delegací.

ENPA-EMMA v současné době připravuje připomínky, které mohou být užitečné při kontaktování národních vlád, kdy členové budou hrát významnou roli v rámci lobbingu.

Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost se sejde na třech schůzkách od 7. do 9. listopadu 2017 se zaměřením na elektronický komunikační kód a volný tok údajů, záležitosti, které jsou prioritní pro předsednictví. K tomuto datu předsednictví neoznámilo žádné budoucí schůzky k ePrivacy.

Další kroky:

• 7. - 9. listopadu: Jednání pracovní skupina pro telekomunikací a informační společnost.

zdroj: EMMA-ENPA EU Affairs update