Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
16. 10. 2018  |  11.41
Domácí stránka  | Aktuality  | Autorská práva: Diskuse Rady Evropy o estonském konsolidovaném textu návrhu směrnice

Autorská práva: Diskuse Rady Evropy o estonském konsolidovaném textu návrhu směrnice

Technické diskuze v pracovní skupině Rady Evropy pro intelektuální vlastnictví se konaly ve dnech 6. a 7. listopadu.

Estonské předsednictví oficiálně vydalo svůj konsolidovaný kompromisní návrh, který bude tento týden představen členům této pracovní skupiny.

Jak bylo očekáváno, opakuje dvě možnosti formulace článku 11 o práech vydavatelů. Jeden zřeďuje právo a jeden je nahrazuje tzv. presumpcí jeho u předchozího návrhu.

Asociace EPC, NME a ENPA-EMMA ve společném dopise znovu zdůraznily, že obě možnosti ztrácí ze zřetele  cíl zajistit účinnou právní ochranu tiskových vydavatelů, pokud jde o digitální využití jejich tiskových publikací. Dopis byl zaslán stálým zastoupením členských zemí spolu s právním rozborem Dr. Ole Janiho, který analyzoval obě možnosti v jednotlivých podrobnostech.

Další kroky:

• 6. - 7. listopadu: Pracovní skupina pro intelektuální vlastnictví.

• 22. - 23. listopadu: Pracovní skupina pro intelektuální vlastnictví.

• 4. prosince: Pracovní skupina pro intelektuální vlastnictví.

zdroj: EMMA-ENPA EU Affairs update