Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
16. 10. 2018  |  11.41
Domácí stránka  | Aktuality  | 2. listopadu je Mezinárodní den k zastavení beztrestnosti za činy proti novinářům

2. listopadu je Mezinárodní den k zastavení beztrestnosti za činy proti novinářům

Zástupce generálního ředitele pro komunikaci a informace UNESCO Frank La Rue připomíná ve svém dopisu, že 2. listopad je Mezinárodní den k zastavení beztrestnosti za činy proti novinářům. Tento den je výjimečnou příležitostí pro vnímání toho, jaké otřesné důsledky má beztrestnost za útoky na novináře v různých částech světa.

Vážený šéfredaktore, výkonný redaktore, generální řediteli,

Od jejího vyhlášení Valným shromážděním OSN v roce 2013 je Mezinárodní den ukončení beztrestnosti za činy proti novinářům připadající na 2. listopad jedinečnou příležitostí k zamyšlení nad obrovskými důsledky, které beztrestnost za útoky proti novinářům má po celém světě.

Během posledních jedenácti let bylo při práci zaměřené na informování veřejnosti zabito 930 novinářů. V průměru je tedy jeden žurnalista zavražděn každé čtyři dny. Kromě tohoto znepokojujícího počtu u více než devíti z deseti případů zůstávají vrazi nepotrestáni. Beztrestnost často vede k dalším vraždám. Může signalizovat rozpad soudních systémů, právního státu a demokracie. Jako agentura OSN odpovědná za podporu svobody projevu UNESCO obhajuje posílení boje proti beztrestnosti za zločiny proti novinářům.

Využívám této příležitosti a vyzývám vás, abyste se připojili k celosvětovým akcím zaměřeným na připomenutí letošního Mezinárodního dne za ukončení beztrestnosti. Je to příležitost ocenit novináře, kteří zemřeli při pnění svých povinností, stejně jako posílit celosvětové úsilí o ukončení beztrestnosti zločinů proti novinářům.

Vyzývám vás, abyste spolupracovali s dalšími médii, abyste spojili úsilí, sdíleli osvědčené postupy a rozšířili povědomí o útocích na novináře, a to i zveřejněním příběhů na předních stránkách. Mohlo by jít například o příběh o zabití novinářů ve vaší zemi nebo o příběh o tom, zda za to existují soudní rozsudky.

Také se ukázalo, že má velký vliv, když novináři z různých médií spolupracují na zveřejnění příběhu o zabití kolegy novináře ve vlastní zemi, když byl pachatel nepotrestán. Takové případy by měly být důkladně prozkoumány a prominentně publikovány a vysílány. To může být mocným prostředkem k odsouzení těchto zločinů.

UNESCO spolu s partnery pořádá 2. listopadu na celém světě pamětní akce. Bylo by dobré, kdyby se média v rámci svých vlastních schopností a nezávislosti spojila s těmito organizacemi v globálním úsilí. Vyzývám vás, abyste zvážili zveřejnění oficiálních čísel OSN o zabití novinářů a případech beztrestnosti.

Začátkem tohoto roku se účastníci akčního plánu OSN pro bezpečnost novinářů a problematiku beztrestnosti shromáždili v Ženevě, aby podpořili svou budoucí práci a činnost v nadcházejících letech. Některé z možností vyplývající z jednání se týkají zejména role médií při zajišťování bezpečnosti novinářů a potírání beztrestnosti. Pokud byste se chtěli dozvědět více, vyzývám vás, abyste si přečetli možnosti na webových stránkách UNESCO, které navrhují konkrétní akce pro posílení bezpečnosti novinářů a boj proti beztrestnosti za zločiny proti nim.

Organizace spojených národů uznala zásadní význam přístupu k informacím pro dosažení agendy pro udržitelný rozvoj 2030. Teprve když mohou novináři pracovat v bezpečném a nezávislém prostředí, může existovat volný tok informací umožňující přístup k nim pro všechny občany, a jen tak lze dosáhnout udržitelného rozvoje.

Můžete také navštívit vyhrazenou webovou stránku, na které se dozvíte více o Mezinárodním dni 2. listopadu https://en.unesco.org/endimpunity-2017.

zdroj: WAN-IFRA Executive News Service