Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
20. 6. 2018  |  13.27
Domácí stránka  | Aktuality  | WAN-IFRA se připojila k Audienci Measurement Coalition, aby podpořila vydavatele v rámci reformy ePrivacy

WAN-IFRA se připojila k Audienci Measurement Coalition, aby podpořila vydavatele v rámci reformy ePrivacy

WAN-IFRA spojila své síly se skupinou vedoucích asociací reprezentujících ekosystém měření návštěvnosti, aby podpořila EU v její snaze reformovat směrnici o ePrivacy. Koalice pro měření návštěvnosti je složena z globálních a evropských asociací reprezentujících zájmy zainteresovaných stran, které využívají měření návštěvnosti k podpoře financování zpravodajských médií při jejich poskytování obsahu veřejnosti.

„V digitální éře naše obchodní modely vyžadují transparentní a bezpečné užívání dat. Nezávislý tisk, který slouží v Evropě veřejným zájmům, musí být schopen konkurovat efektivně svým globálním konkurentům. Měření návštěvnosti je základním nástrojem odvětví“, prohlásil předseda výboru ředitelů národních asociací WAN-IFRA G. Grünberger.

Měření návštěvnosti je životně nutným nástrojem pro mediální společnosti, aby analyzovaly provoz a výkony jimi poskytovaného obsahu. Koalice si dala za cíl informovat legislativce o funkcích měření návštěvnosti a hodnotách, které přináší společnosti. Speciálně bez tohoto měření mediální organizace nemohou dokázat své komparativní hodnoty svým parterům a inzerentům, kteří nebudou mít možnost měřit efektivitu umístění své reklamy. Pokud zpravodajská média nebudou mít možnost věrohodně měřit výkon svých webových stránek, bude omezena jejich schopnost zajišťovat příjmy na financování  svých online operací.

První prohlášení koalice se zaměřuje na rozdíl mezi měřením návštěvnosti tzv. první a třetí stranou v rámci současného návrhu nařízení o ePrivacy. První je předmětem výjimky z potřeby souhlasu uživatele, zatímco druhá takovou možnost nemá. Jen několik, zejména v USA sídlících poskytovatelů služeb může nabídnout služby první strany, a tím benefitovat z výjimky, zatímco většina poskytovatelů služeb a zpravodajských médií je odkázána na užívání služeb dodavatelů maření, kteří jsou třetími stranami.

Pokud nařízení nebude změněno a nerozšíří výjimku na třetí strany a uživatelů tak budou čelit neustálým požadavkům na souhlas při návštěvě webových stránek poskytovatelů zpravodajství, přesnost měření bude výrazně omezena, čímž bude obtížné prokázat hodnotu webových stránek obchodním partnerům a investorům.

Koalice bude pokračovat ve své práci a jednat o novém nařízení o ePrivacy. Celý seznam členů, podrobnější analýzy a prohlášení jsou publikovány na webové stránce.

zdroj: zpráva WAN-IFRA