Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
26. 4. 2018  |  15.41
Domácí stránka  | Aktuality  | Nepovedená novela zákona o regulaci reklamy

Nepovedená novela zákona o regulaci reklamy

Ministr kultury Daniel Herman se ve svém dopise z 15. května připojil k názoru profesních sdružení provozovatelů médií, že přílepek novely zákona o léčivech, která je v platnosti od letošního 1. dubna, a která šiřitele reklamy, tedy média činí spoluodpovědnými za její obsah, nedává smysl.

V pozměňovacím návrhu zákona o léčivech, kterým je novelizován zákon o regulaci reklamy se v §6, odst. 1 uvádí, že „v případě reklamy na humánní léčivé přípravky, doplňky stravy, potraviny pro zvláštní výživu, počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, odpovídají za její soulad se zákonem zadavatel a šiřitel společně a nerozdílně.“

Tato změna zákona o regulaci reklamy byla navržena poslaneckou iniciativou formou přílepku, aniž by šiřitelé reklamy měli možnost se k takové úpravě vyjádřit a vysvětlit její dopad na fungování. Dochází tedy k nesystémovému stanovení odpovědnosti šiřitele reklamy mimo logiku a nad rámec původní koncepce. Šiřitel reklamy je tedy v důsledku této novely nesmyslně činěn odpovědným za ověření dalších údajů, které nemá možnost posoudit, protože z logiky jeho podnikání nedisponuje potřebnými odbornými znalostmi.

Ministr Herman vyjádřil pochopení pro nesouhlas profesních sdružení provozovatelů médií s touto úpravou zákona a konstatoval, že je třeba se obrátit na Ministerstvo průmyslu a obchodu, které stanovisko profesních sdružení obdrželo rovněž, do jehož kompetence uvedená právní norma spadá. Ministerstvo průmyslu a obchodu již avizovalo podání pozměňovacího návrhu.